Resmi hastanelerde yatarak tedavi olan hastalara yılbaşıdan itibaren ilaç ve malzeme temin ettirilmeyecek. Bu hastaların ilaç ve malzemeleri hastaneler tarafından karşılanacak.


Daha önce 15 Ekim'de başlaması öngörülen uygulamanın yürürlük tarihi, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 1 Ocak olarak düzenlenmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçlar hastane tarafından temin edilecek. Resmi sağlık kurumlarınca çeşitli nedenlerle temin edilemeyen ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, ''Eczanemizde yoktur, yatan hasta'' kaşesi basılıp başhekimlik onayı alındıktan sonra sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler de 1 Ocak'tan itibaren hastane tarafından temin edilecek. Ancak, bunların da zorunluluk nedeniyle hastalara aldırılması halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurumundan mahsup edilecek. Yürürlükteki uygulamaya göre, hastanede bulunmayan tıbbi malzemeler hasta veya yakınları tarafından sağlanıyor. Hasta veya yakınları tarafından temin edilen tıbbi malzemelerin ödenmesinde fark ücreti çıkması halinde, bu fark hasta tarafından karşılanıyor.

1 Ocak itibariyle geçerli olacak bir başka uygulamaya göre, kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, hastaları sadece tetkik ve/veya tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edemeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile halen tetkik/tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlerin bu sözleşmeleri bu tarih itibariyle feshedilecek. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından alabilecek.Bu şekilde hizmet alınan sağlık kurum ve kuruluşlarının listesi, hizmeti alan sağlık kurum ve kuruluşunca SGK'ya bildirilecek. Hizmet alımı yoluyla sağlanan ve kuruma fatura edilebilir tetkik ve tahlil bedelleri, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, ilgili tebliğ esasları doğrultusunda ödenecek.

Öte yandan, Ankara'daki üniversite hastanelerinin yetkilileri, yatarak tedavi gören hastaların ilaç ve malzemelerinin hastanelerce karşılanmasına ilişkin uygulamanın ertelenmesinin ''sorunlarını çözmediğini'' dile getirdiler. Uygulamanın önceki yürürlük tarihi olan 15 Ekim 2007'den önce, ''İhale yasası ve geri ödemelerden kaynaklanan sorunlarından dolayı sistemin sağlıklı işlemeyeceğini'' savunan yetkililer, ''ertelemeden sonra geçen 2,5 aylık sürede ihale mevzuatında bazı düzenlemeler yapılmasına rağmen sıkıntılarının hala devam ettiğini'' öne sürdüler.