Apolas Lermi Kimdir?

ffhbnm - Apolas Lermi

Köylü bir ailenin çocuğu olarak Trabzon'da doğdu. Gerçek adı ABDURRAHMAN LERMİ'dir. İlköğretimi Trabzon'da, liseyi ise İstanbul'da okudu. 10 yaşından beri ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul'da yaşamaktadır. İşletme Bölümü öğrencisi olarak akademik eğitimini tamamlamıştır.

Müziğe lise yıllarında tanıştığı Tuncelili bir arkadaşının da etkisiyle bağlama çalarak başladı. Daha sonra klasik gitar, kemençe ve elektro gitar ile ilgilendi. Akademik ya da özel olarak müzik eğitimi almadı. Lise yıllarında farklı dillerde etnik müzikle ilgilenen birçok amatör müzik grubuyla çalıştı. Çeşitli konser sahnelerinde ve barlarda birlikte çaldığı müzisyenlerden öğrendikleriyle kendisini geliştirdi. Bu dönemden beri arkadaşlarının taktığı bir lakap olan ‘ APOLAS ’ adıyla tanınmaktadır. Bu isim, herhangi bir dile ait değildir ve özel bir anlam taşımamaktadır. Sahne adı olarak kendisiyle özdeşleşmiştir.

Profesyonel olarak ilk ciddi sahne tecrübesini, protest müzik yapan gruplarla çalışarak yaşadı. Türkiye ve Avrupa'da birçok konser organizasyonuna katıldı. Bir süre sonra karadeniz müziğine yöneldi ve bu alandaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca yine çeşitli tarzlarda müzik ve kültür için emek veren birçok kişiye eşlik etti ve halen de etmektedir.

Siyasi, kültürel ve sosyal olarak birbirine zıt ortamlarda müzik yapmanın zorluğu ve tecrübesiyle kendi tarzını oluşturan Apolas Lermi, sahne hayatına şu anda da devam etmektedir. Ayrıca; gelecek dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğü bireysel projeleri için, özellikle Trabzon ve çevresinin kültürel yapısıyla ilgili araştırmalar yaparak altyapı çalışmalarını sürdürmektedir..

Apolas Lermi'nin Kalandar isimli ilk albümü 2011 yılında Türkiye'de yayınlandı.

Kalandar kelimesi Trabzon’da yılbaşı gününe (13 Ocak), bugünün gecesinde yapılan eğlencelere ve yerel takvimde yılın ilk ayına verilen isimdir. Diğer bir ifade ile Trabzon ve çevresinin Cadılar Bayramı’dır diyebiliriz.

Latince “calandae” ayın birinci günü anlamındadır. Aynı zamanda hesap tutulan defter anlamına gelen “calenderium” kelimesi de kalandar kültürüyle ilişkilidir. Kalandar, takvim kelimesinin karşılığı olarak İngilizce’ye calendar, İtalyanca’ya calendario, İspanyolca’ya calendario, Fransızca’ya calendrier olarak girmiştir. Yunanca ‘kalanta’ olan kelime Trabzon’da yaşayan Rumlar tarafından ‘kalantaris’ olarak kullanılmıştır.

Albümdeki eserler Trabzon ve çevresinde söylenen anonim türkülerden ve beste çalışmalarından oluşmaktadır. Yeni nesil müzisyenlerin son dönemlerde yaptığı çalışmaların aksine geleneksel çalgılar karakterlerinin dışına çıkarılmadan kullanılmıştır. Ancak farklı müzikal denemelerin de yer aldığı bu çalışma Türkiye ve dünya müziğindeki gelişmeleri de reddetmemiştir.

Albümdeki eserler Türkçe ve Karadeniz Rumcası ile seslendirilmiştir. Bu açıdan Türkiye’de pek fazla örneği yoktur. Karadeniz Rumcası (romeika), Hint - Avrupa dil ailesinden Yunanca’nın bir lehçesi olup günümüzde Trabzon’un Tonya, Sürmene, KöGoogle Page Rankingübaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka ilçelerinde ve Bayburt’un kuzeyindeki bazı köylerde; sayısı ve köy içindeki konuşma oranı tespit edilememiş Müslümanlar tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca çeşitli dönemlerde toplu olarak Van, Hatay, Kıbrıs ve ülkemizin farklı yerlerine göç eden Trabzonlular bu dili konuşmaktadır.
1923’teki mübadele öncesinde Karadeniz’in ve Anadolu’nun farklı yerlerinde konuşulan bu dil, mübadele sonrası genç kuşaklara aktarılamamıştır.

Bu dil modern Yunanca’dan farklı olup, 1923 mübadelesinin ardından Karadenizli Rumların göç ettiği Kuzey Yunanistan’da, Atina’nın kenar mahallelerinde ve Selanik ili çevresinde konuşulmaktadır. Aynı şekilde kemençe ağırlıklı olmak üzere, Karadeniz’de kullanılan diğer geleneksel çalgılar da bu bölgelerde çalınmaya devam etmektedir. Ayrıca Osmanlı döneminde ve sonrasında göç edilen Gürcistan ve Kırım’da; Stalin döneminde sürüldükleri Azerbaycan ve Kazakistan’da yaşayan Hristiyanlar da bulundukları coğrafyalarda bu kültürü yaşamaktadırlar.

Tarihten ve günümüzden kopmuş bir müzikal anlayışın olamayacağı düşencesiyle oluşturulan bu albüm son dönemlerde yaratılan karadeniz kültürü içerisindeki sanal, popüler ve ırkçı şovenizme karşıdır. Kalandar albümü ile son 10 yılda yaratılan ve temelleri samimi olamayan ve sermaye üzerine oturtulmuş karadeniz müziği içinde Trabzon kültürünün kaderine terk edilmiş zenginliğine değindik. Bu özelliğinden dolayı Kalandar isimli çalışmamız çeşitli kişi ve kurumlar tarafından dışlanmış ve kendini ifade etme alanları yok edilmiştir.

Adına uygun olarak kolektif bir çalışmanın ürünü olan bu albümü yıllarca aynı topraklarda yaşayan kültürlerin kardeşliğine armağan ediyoruz.