1965 Gaziantep doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans (1988) ve master (1991) eğitimini yaptı. Halen Biyo-medikal Mühendisliği dalında doktora çalışmasına devam ediyor.

Bilişim Kültürü
Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında inanılmaz bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bireyler ve toplumlar, hayatlarının diğer boyutları göz önüne alındığında bu gelişmeye ayak uydurmakta zorluk çekmektedir. Bu seminerde, teknikten farklı boyutlara dikkat çekilerek fizyoloji, psikoloji, sosyoloji ve hukuk alanlarında ortaya çıkmış ve 2000’li yıllarda çıkması muhtemel sorunlar tartışılacaktır. Sorunlara, genel olarak bilgisayar kullanımı, bilgisayar ağları, internet, modelleme, animasyon ve sanal gerçeklik başlıkları altında değinilecektir.