Sigara Bize Nasıl Zarar Verir?

Sigara içersindeki zararlı maddelerin bir kısmı tütünün yanması ile, bir kısmı ise de sigara kağıdının yanması ile ortaya çıkar. Bu zararlı maddeler akciğerlerdeki hava yollarını geçtikten sonra gaz alışverişinin olduğu en uç nokta olan hava keseciklerinin etrafında bulunan kılcal damarlar vasıtasıyla kana karışır.Bu şekilde sadece temas ettiği yüzeylerde değil bütün vücutta zararlı etkiler görülür.

▫ Sigara Öldürür Mü?

Sigara içenlerin yarısı, sigaraya bağlı bir nedenle ölür. Bugün için dünyada her yıl 4.5 milyon insan sigara nedeniyle yaşamını yitirmektedir ve bu sayının 2020 yılında 8.5 milyona, 2025-2030 yıllarında da 10 milyon dolayına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şu an bu paragrafı okuyuncaya kadar zgeçen bir sürede bir insan daha yaşamını yitirdi.Denebilir ki içilen her sigara ömrünüzden 5 dakika çalmaktadır.
Uzun süren bir araştırmanın sonucunda hiçbir zaman sigara içmeyen erkeklerin 73 yaşına erişme olasılıkları yüzde 78 iken 20 yaşında sigaraya başlayan bir erkeğin 73 yaşına erişme olasılığı yüzde 42’dir.

▫ Kansere Yol Açar Mı?

Hemen hemen bütün sistemlerin kanserlerinde sigara önemli bir rol oynar. Sigara içenlerin kanserden ölüm oranları sigara içmeyenlere göre 15-25 misli artmıştır.

▫ Ağız Ve Diş Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Ağız içersinde bakterilerin üremesini arttırır. Diş etleri ve dişlerde tahribat, çürümelere yol açar. Ağız içi kanserlerin gelişmesi için zemin hazırlar.

▫ Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına Etkileri Nelerdir?

Sigara üst solunum yolunu temizleyen tüylerin hareketini felç etmesinin yanı sıra üst solunum yollarında şişme yaparak mikropların yerleşmesi için uygun ortam sağlar. Sıklıkla ses telleri iltihabı ve sinüzitlere zemin hazırlar. Orta kulak iltihabına yol açtığı bilinmektedir.
Gırtlak kanserlerinin en önemli sorumlusu sigaradır. Her yıl milyonlarca insana sigara nedeniyle gelişen gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmekte , veya boğazlarından açılan delikle soluk almak zorunda kalmaktadırlar.

▫ Gastrointestinal Sisteme Etkileri Nelerdir?

Sigara Mide barsak sisteminde bir çok hastalığa yol açmaktadır. Bunlardan en çok bilineni reflüdür . Reflü kendisini mide bölgesinde ağrı, ekşime ,yanma,ağza acı ekşi sular gelme ve göğüs bölgesinde yanma şeklinde gösterir. Bu durum ayrıca müzmin öksürüğün en önemli nedenlerinden biridir. Sigara mide ülserinin önemli nedenlerinden biridir . İltihabi barsak hastalıkları , karaciğer,mide ,pankreas, yemek borusu kanserleri de sigara ile çok ilişki gösterir. Yemek borusu kanserlerinin sıklığını 5-10 kat arttırdığı bilinmektedir

▫ Kardiyovasküler Hastalıklara Etkisi Nelerdir?


Sigara koroner arter hastalığı için major risk faktörüdür. Sigara içenlerde miyokard infarktüsü riski 2.5 kat artmaktadır .Pasif içicilerde kalp hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 30 artış göstermiştir. Sigara ayrıca damar yapısını bozarak tansiyonun yükselmesine neden olur. Kalp krizi geçirme olasılığı olan bir kişide sigaranın bırakılması ile kısa süre içersinde kalp krizi riski yarıdan fazla azalmaktadır.

▫ Kan Sistemi Üzerine Etkileri Nelerdir?

Sigara kanda beyaz hücreler (lökositler) in kandaki seviyesini arttırır. Bunun sonucunda beyaz hücrelerden salgılanan bazı zararlı oksidan maddelerin kan seviyesi yükselerek vücutta hemen hemen her organda sigaraya ait zararlı etkiler artar. Ayrıca sigara kanın pıhtılaşmasına yol açan bazı maddelerin kandaki seviyelerini arttırarak zaten bozuk olan damar çeperlerininde yardımıyla damarların tıkanmasına yol açar. Tıkanan damar beyin damarı olursa felç, kalp damarları tıkanırsa kalp krizi, bacaklara giden damarlar tıkanırsa kangren sonucu bacaklarda kesilmeler olur.Ayrıca kanda pıhtılaşmayı sağlayan hücerlerin sayısının artması, kanda oksijen taşınmasında bozukluklarda bu olayları artırır. Ayrıca sigara ile kan kanseri arasında ilişki saptanmıştır.

Ürolojik Sisteme Etkileri Nelerdir?

Böbrek damarlarını ve fonksiyonel üniteleri olumsuz etkilediği için sigara böbrek yetersizliğine neden olabilir. Böbrek mesane kanserlerinin önemli bir nedenidir. Erkeklerde cinsel yetersizliğe yol açan önemli etkenlerden biridir.
▫ Psikiyatrik Ve Nörolojik Hastalıklarla İlişkisi Nedir?

Sigara beyin kanaması riskini 2-3 misli arttırır.

▫ Bağışıklık Sistemini Etkiler Mi?

Evet, sigaranın bağışıklık sistemini düzenleyen hücreleri ve bunların salgı miktarlarını arttırarak olumsuz etki yapar. Bunun sonunda başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere bütün enfeksiyonlara eğilim artar.

▫ Solunum Yolları Ve Akciğerler Üzerine Etkileri Nelerdir?

Sigara akciğerler ve solunum yollarında kalıcı hasarlara yol açarak Kronik Bronşit , amfizem, kronik obstruktif akciğer hastalıkları gibi hastalıklara yol açar.

▫ Dolaşım Üzerine Etkileri Nasıldır?

Sigara içimi ile kanda zararlı yağların seviyesi artarken(LDL) yararlı yağların seviyesi artar (HDL). Bunun sonucunda damar çeperinde kolesterol plakları oluşarak damar çeperini daraltarak hipertansiyon ve kalp hastalıklarına zemin hazırlanır.Ayrıca nikotin damar çeperinde bozulmalar oluşturarak pürtüklenmeye ve hem kolesterol plaklarının artmasına hemde damarların daralmasına neden olur.

▫ Endokrin Ve Metabolik Sisteme Etkileri Nasıldır?

Sigara içenlerde şeker hastalığı(diyabet) riski yaklaşık 3 misli artmaktadır.Diyabet gelişenlerde damar komplikasyonu gelişme ihtimali çok artar.Ayrıca sigaraya devam eden diyabetiklerde kan şeker seviyelerinin kontrolü çok güçtür.Ayrıca sigara içen diyabetiklerde böbrek yetersizliği gelişme riski çok daha fazladır. Sigara içenlerde guatr gelişme olasılığı da içmeyenlere göre fazladır.