İlk Türk
Sinemacısı
2143je8 - İlk Türk Sinemacısı2143je8 - İlk Türk Sinemacısı

UZKINAY (Ali Fuat), ilk türk sinemacısı (istanbul 1888 - ay. y. 1956). Galatasaray lisesi 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı ni ve istanbul Darülfünun fizik-kimya bölümü 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nü bitirdi. Dahiliye memurluğu yaptığı Galatasaray lisesi 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nde öğrencilere ilk kez sinema gösterileri düzenledi. 1914 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı te Şakir-Kemal Seden kardeşlerle birlikte ilk yerleşik sinema olan Ali Efendi sinemasını açtı ve işletti. 14 kasım 1914 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı te Ayastetanos 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı taki (bugünkü Yeşilköy) Rus abidesi 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nin yıkılışını filme çekerek ilk türk sinemacisi oldu. 1915 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı te Merkez ordu sinema dairesi (MOSD) yöneticileri arasinda yer aldi. Bu kurum adına haber ve belgesel filmleri çekti. 1916 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı da MOSD 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı un başına getirildi. ilk uzun metrajlı türk filmi Himmel Ağa 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nın izdivacı 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nı (1916-1918) çekti. Savaş sonrasinda Malul gaziler cemiyeti sinema bölümü 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı nü yönetti Bu kurumun çalişmalarına son vermesinden sonra Muhsin Ertuğrul 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı un Boğaziçi esran (1922) (ilminde kameramanlik yaptı. Aynı yıllarda Doğancılar, Jale, Hale, inşirah sinemalarını işletti. Zafer yolları adlı yarı belgesel filmi yönetti iki yil sonra Foto film merkezinin laboratuvar grup amirliğine getirildi ve ölümüne dek burada çalıştı.
Başlıca filmleri: Anafartalar muharebesinde itilaf ordularının püskürtülmesi (1915), Çanakkale muharebeleri (1916), Alman imparatorunun Dersaadet 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı e gelişi (1917), Abdülhamit 01 tektirnak - İlk Türk Sinemacısı in cenaze merasimi (1918), Mürebbiye (1919) [yapımcı ve kameraman olarak], Binnaz (1919) [görüntü yönetmeni olarak], Bican Efendi vekilharç (1921) [yapim ve görüntü yönetmeni olarak], izmir zaferi (1922).