Erkek yönetmenlerin filmlerinde kadın kimlikleri incelemek aslına bakarsanız uzun, yorucu ve kimi zaman da boğucu bir uğraş gerektiriyor. Altı sayfalık yazı alanımızda bu yönetmenlerin çok çok az bir bölümüne yer verebileceğiz. Dolayısıyla, burada hem ilgi çekici, okuru sürükleyici olma gereksinimi, hem de bütünü yansıtabilecek bir bölümü seçme (evreni sınırlandırma) ihtiyacı içinde, en fazla tanınan, en fazla bilinen ve en çok iş yapmış, ses getirmiş yönetmenlere yer vermeyi uygun görüyorum.


NURİ BİLGE CEYLAN (Fotoğraf karelerindeki insan portreleri)
Son yılların en başarılı yönetmenlerinden biri olan Ceylan, pek çok sinemaseverin de bildiği gibi Cannes Film Festivali başta olmak üzere, birçok ödülün gediklisi. Yönetmenin minimal bakışının yanı sıra, içten içe işlediği derin karakter tahlillerini, durağan fotoğraf karelerinin ardında yakalamak mümkün. Burada, karşılaştırma yapabilmek açısından, en çok bilinen iki filmine değineceğim.

KASABA (1997)

Yönetmenin ikinci filmi olan “Kasaba”, kent ve köy yaşamı arasında sıkışmış, kente de köye de uzak insanları anlatıyor. Filmde öyküsü anlatılan ailenin büyük oğlu eğitim almış, ancak bazı yargıları hiç değişmemiş ve değişmeye niyeti de olmayan orta yaşta bir adamdır. O’nun karşıt karakteri olan genç Saffet ise, kasabanın kendisini giderek körelttiğini anlatmaya çalışır. Çalıştığı hiçbir işte dikiş tutturamamıştır. İstediği, oradan gitmek, kendini ‘tatmin’ edebileceği bir iş ve yaşam bulmaktır.
Filmin üç önemli karakteri erkekler. Kadınların konuştuğunu ancak bir-iki karede duyuyoruz. Babaanne sürekli çalışıyor, gelin de örgüsünü örüyor. Geleneksel kodlamaların hüküm sürdüğü film atmosferinde, büyükbaba geriye dönüşleri ve anlattığı hikayelerle kendi dünyasında yaşamını sürdüren önemli bir erkek karakter olarak karşımıza çıkıyor. Gece sohbeti sırasında yüzüne vuran ışık, yaşlı adamın yüzündeki ölüm düşüncesini, ölümü kabullenişini adeta bu yüz ifadesinden okumamızı sağlıyor. Ölümü kabullenişi ile yaşlı adam, bütün hayat arzularına ve dürtülerine galip gelerek, Saffet ve ağabeyinden ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor.
Baba, oğul ve torun üçgeninde, torunun, yani genç Saffet’in, amcasına (babası yoktur) ve dedesine başkaldırısı, ödipal kompleksin bir dürtüsü gibi yorumlanabilir. Saffet, bu kompleksi yenmenin tek yolu olarak o kasabadan ayrılma çaresini bulmuştur. Ortada bir baba yok, ancak baba/otorite figürü bölünmüş bir şekilde amca ve dedede karşımıza çıkıyor. Saffet’in annesi de yoktur. Ne zamandan beri anne-baba eksikliği içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Saffet eksik bir kimlikle yaşıyor. Bu eksikliğinin farkına çok önceleri varmış olduğu için de, ‘ideal ben’i aramak üzere yollara düşüyor (ya da düşecek).

UZAK (2002)

Yusuf, iş bulmak ümidiyle kalkıp İstanbul’a gitmiş ve bir akrabasını bulmuştur. Film süresince sergilenen iki erkek arasındaki uçurum, klasik bir baba-oğul ilişkisini anlatırken, akrabanın kadınlarla olan ilişkisi tam bir felakettir. Karısını sevmiş, ancak bebek sahibi olmak istemediği için çocuğu aldırmasına neden olmuştur. Yine her iki erkek de bu filmde yalnız resmediliyor. Her ikisinin de kadınlarla arası yok. Aslında simgesel (kültürel) görünen çatışmalarının altında imgelerle yüklü bir doku var. Mahmut (akraba), Yusuf karşısındaki kastre edici baba konumunda. Bu baba kendi çocuğunun ölümüne sebep oluyor. Burada dolaylı olarak bir hesaplaşma söz konusu. Babanın çocuğu istemeyişi, anneyi paylaşmak istemeyişinden kaynaklanıyor. Yusuf’a karşı aynı tutumu sürdüren akraba (yasaklayıcı baba), görünüşe göre karmaşalarını aşamamış ve bu komplekslerini kadın partnerleri karşısında iktidarsızlığa ve aşırı kontrolcülüğe dönüştürmüş bir karakter. Mahmut’un ayrıldığı karısı Nazan, yeniden evlenerek yurt dışına yerleşiyor, ancak Mahmut ile aralarında tanımlanamayan bir bağ var. Kadınlar filmde adeta soyut varlıklar olarak işlenmiş. Nazan, kocasının çocuğu aldırma isteğine boyun eğmiş olduğuna göre güçlü bir karakter değil. Üstelik, her şeye rağmen Mahmut’u suçlamıyor ve O’nunla dost kalmaya çalışıyor.
Kadınlar böylesine filmin dışında kalınca, ortada yasaklayıcı (baba) ve Yusuf arasında bir hikaye kalıyor geriye. Hikayeyi böyle algılayamadıysanız, Yusuf’un oyuncak kamyon ile oynadığı sahneyi anımsayın. Sifonu çekmeyen, sigara içip (çocuklar gibi gizli gizli) küllerini ortalığa atıp, ayakkabılarını nereye koyacağını bilemeyen Yusuf, tam anlamıyla yeni yetme bir çocuk gibidir. Sonunda, Mahmut’tan fırça yer, otoriter baba burada devreye giriyor. Sadece fırça atmakla kalmayıp, hayatın gerçeklerini de Yusuf’a acı bir şekilde haykıran Mahmut, Yusuf’un içinde bulunduğu imgesel dünyadan ve hayallerinden sıyrılıp, gerçek hayata ve onun simgesel düzeyine çıkmasına sebep olacaktır. Böylece Yusuf, evi terk eder ve bu sonsuz ‘’gerçekliğe’’ dalarak kaybolur.