Buraya sığdıramadığımız bütün kadın yönetmenlere saygıyla… Kadın yönetmenlerin, sinema tarihinin önemli bir bölümünde reddedildikleri bir gerçek. İlk kadın yönetmen Alice Guy Blache Melies ile aşağı yukarı aynı tarihlerde, üstelik de ilk konulu filmleri çekmiş olmasına rağmen, ismi hala bilinenler listesinde değildir.Kadın filmleri demek belki doğru bir tanımlama olmayabilir. Kadın yönetmenlerin filmleri dendiğinde ise meseleye tamamen cinsiyetçi bir açıdan yaklaşır görünebiliriz. Elbette kadın yönetmenlerin de bir bakışı var ve bu kimi zaman cinsiyetleriyle, kimi zaman da sinema sektöründe işleyen politikalarla ilgili.
Kadınların, sinemanın başlangıç tarihinden beri, oyunculuğun yanısıra devamlılık yazmanı, senarist, kurgucu olarak emek vermiş olmaları bir yana, yönetmen olarak kimliklerinin görmezden gelinmesini, özellikle feminist eleştirmenler, önemli işlerin hep erkeklere mal edilmesi zorunluluğna bağlamaktadırlar. Hollywood, sinemaya kapılarını açtıktan sonra önemli hale gelen yönetmenlik mesleği; erkek egemenliğine aktarılır ve kadınlar önemsiz işlerin elemanı olurlar. Semire Ruken Öztürk, ‘Sinemanın Dişil Yüzü’ isimli kitabında, teknolojik gelişmenin faturasının kadınlara çıkarıldığını, meslek önemli hale geldikçe önemsiz işlerin kadınlara verildiğini ifade eder.
Ancak, feminist hareketin giderek dalgalandığı 80’li yıllarda, Türkiye’de dahil olmak üzere kadın yönetmen sayısının giderek arttığını ve kadın yönetmenlerin kendi filmlerinde şiddet, cinsel istismar, ensest veya özgürlük gibi konulara ağırlık verdiğini görüyoruz. Feminist söylemin bütün dünyada adını duyurmasının, toplumsal alana yansımasının doğal bir sonucuydu bu. Sinemanın feminist söylemden etkilenerek, üstelik kadın yönetmenleri varlığına katarak kadın söylemlerinin dile getirildiği bir alan olması şaşırtıcı bir olay değildi. Kamusal alana çıkmaya uğraşan, ciddi meslek ve kariyer sahibi olarak, yaşamının ve varlığının sadece çocuk doğurmaktan ibaret olmadığını anlatmak için çırpınan kadınlar, kadın yönetmenlerin filmleriyle kendilerine etkili bir anlatım şekli bulmuş oldular. Kadınlar artık ataerkil otoriteye karşı çıkabiliyor, fikirlerini belirtebiliyor, iş sahibi olabiliyor, gerektiğinde ‘erkek’ işlerinin başına geçebiliyorlardı. Buna rağmen, kadınların ‘kutsal’ birer varlık olarak anne rolünden, işçi, memur hele de yönetmen sıfatında erkeklerin karşısına çıkabilmeleri çok zaman gerektiriyordu.
Şüphesiz kadın filmleri denince akla gelen soruları, kadın yönetmenlerin yönettiği filmler tanımlamasını kullanarak cevaplamaya çalışmak doğru olacaktır. Cinsiyet tanımlı olsa bile, bunun yapılması gerektiğinden yanayım, çünkü kadınların elinden çıkan filmler ile erkek yönetmenlerin filmleri arasında ele alınan konular ( veya konuların ele alınış tarzı diyelim) ve uygulanan teknikler açısından sadece eleştirmen ve kuramcıların değil, dikkatli izleyicilerin de gözlemleyebileceği belirgin farklar bulunuyor. Bu tanımlamaya karşın, kadın yönetmenlerin de eril söylem ağırlıklı film çekebileceklerini unutmamak gerekiyor. Buna en iyi örnek, uzun bir dönem vurdulu kırdılı filmler çekmiş, ancak kadın değil erkekmiş gibi tanınan Bilge Olgaç olmalı. Türkiye’de en çok film yöneten kadın ünvanı O’na ait. Yönetmen, kariyerinin neredeyse yarısında erkek kahramanların olduğu filmler çekmesinin nedenini Semire Ruken Öztürk’ün kitabında sinemanın kendisi için ekmek kapısı olduğunu ve bu yüzden bol dövüşlü, bol erkekli filmler çekerek o dönemin gerektirdiklerini yaptığını açıklarken, kadınların önüne fazladan çıkan engellerden birisini de dile getrimiş oluyor.

Bu yazıda birtakım kadın filmlerini incelemeden önce, ilk filmleri çekerek sinemaya büyük katkılar gerçekleştirmiş olan bir yönetmeni, Alice Guy Blache’i anmak gerekiyor.
Melies’den Önce Mi?Evet, Melies’den önce…
Alice Guy Blache, Fransa doğumlu bir kadın yönetmen, ancak bir sıfatı daha var: Dünyada Melies’den de önce film çektiği kabul edilen ilk yönetmen O. Kadın sıfatını burada kullanmak yersiz olur; çünkü ilk filmi çekmek gibi bir vasfı var Alice Guy Blache’in. Yönetmenler Sözlüğü’nde kendisinden dünyadaki ilk kadın yönetmen olarak bahsedilen Blache, 1885 yılında fotoğraf çekim ekipmanı üreten Gaumont’un sekreteri olarak işe başladı. 1896 yılında keşfedilen kamera, Gaumont’un ilgisini çekmemişti, ancak Blache bu aletle çok ilgilendi. Hatta patronundan izin alarak film çekmeye başladığı rivayet ediliyor.
İlk kısa film:Lahana Peri’
İşte bu nokta sinema tarihi açısından çok önemli. Yönetmenler Sözlüğü’nde de iddia edildiği üzere, Blache Lahana Peri’yi Melies’den birkaç ay önce Paris’te göstermişti. Film, konusunu kabaktan çocuk yapan bir perinin kahramanı olduğu masaldan alıyordu.
‘Kronofon’

Blache film çekmeye başladıktan sonra kronofon isimli bir aletle sesli film çektiği de çeşitli kaynaklarda geçiyor. Blache’in, teknolojiye karşı duyarlı olduğunu anlamak zor değil.
İlk Konulu Filmler…

Blache, sadece film çekmekle kalmadı, filmlerine ‘narration’ denilen, hikaye anlatma üslubunu da ekledi. Dramadan komediye, hatta Western’e kadar pek çok türde filmler çektiği biliniyor.EN SEVDİĞİMİZ KADIN FİLMLERİ VE KADIN FİLMLERİNDE ERKEK PORTRELERİHangi kadın yönetmenleri çok iş yaptıktan sonra tanıdık? Hangilerinin feminist söylemleri var, erkeklere nasıl bakıyorlar? Filmlerden yola çıkarak şöyle bir göz atalım:
Kırık Çanaklar 1960 (Senaryo: Lale Oraloğlu)
Filmi Memduh Ün ynetmiş olsa da, Lale Oraloğlu’nun orijinal senaryosu olan Kırık Çanaklar, kadın sorunsalı açısından incelenmeye değer bir film. Bununla birlikte, Lale Orloğlu’nun kendi yönettiği filmlerinde, örneğin 1971 tarihli Bir Kadın Tuzağı ve Pırtık- Bizimkiler’de bu filmdeki kadar kadın ve erkek çatışması görmek olanaksızdır. Bir Kadın Tuzağı, çocuğu başka bir aileye evlat verilen ve sonra o eve dadı olarak giden bir kadının, ev sahibesi kadın ile çatışmasını anlatması yönüyle tipik bir Yeşilçam filmi olarak nitelendirilebilir. Filmin başarılı bulunan yönleri bir yana, kadın filmlerinde erkek portrelerinin incelenmesi açısından her iki film de uygun görünmüyor.
Kırık Çanaklar’da; Lale Oraloğlu, kocası, küçük kızı ve kayınbabası için saçını süpürge ederek çalışan anne rolünü canlandırıyor. Anne, tipik bir ev kadını. Çamaşır, bulaşık, yemek, çocuğun ve yaşlı adamın bakılması. Hatta daha filmin başında bütün bu koşturmaca öyle bir hızla veriliyor ki, bu nasıl bir hayat dememek mümkün değil. Kızı ve kayınbabası tarafından kocasına şikayet edilen anne, bir gece dayak yiyerek sokakta kalıyor. Seni evimin kadını yaptım! Diyerek lütufta bulunan koca hızlı çıkıyor ve fettan komşuyu yatağına alıyor. Anne ise kocasının en yakın arkadaşına sığınarak ikinci bir yanlış anlamaya, kocanın aldatıldığını sanmasına sebep oluyor, tabi komşu kızının katkısıyla.
Kabadayı ve duygusuz erkekler…

Filmde üç erkek tipinden bahsedilebilir: koca zor şartlarda çalışıyor olmanın arkasına sığınan ancak karısının evdeki halinin farkında olmayan duyarsız bir adam. Maço tavrıyla kadının kalbini kırdıktan sonra gönlünü almak için yaptığı tek şey onu yatağa atmak.
Kocanın en iyi arkadaşı ise O’nun karşıt karakteri. Hiç evlenmemiş, kadınlara karşı kibar, hakkını savunmayı bilen, güçlü bir erkek.
Bir de kayınbaba var tabi. O’un tek isteği, her arzusunun yerine getirilmesi.
Lale Oraoğlu’nun canlandırdığı anne karakteri, bütün kutsallığı ile çıkıyor karşımıza. Dövülüp sokağa atılmasına ve namusuna leke sürülmesine rağmen- kocasını aldatmadığı halde- bir fabrikada iş bulup çalışmaya başlıyor, dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Öte yandan, komşu kadının zulmü altında inim inim inleyen küçük kızı, kayınbabası ve hiçbir şeyin farkında olmayan koca, günden güne zavallılaşıyor.
Filmdeki bariz feminist söylem, kadının güçlenmesi karşısında erkeğin ‘düşmesi’ anlatımıyla ortaya çıkıyor. Ancak herşey bununla bitmiyor: Koca , dayak yedikten sonra bile olsa, karısı hakkındaki gerçeği öğrenince, anne eve dönüyor. Üstelik, fabrikada çalışırken, kolundan tutulup götürülerek.
Kocanın özür dilemesi belki maço tavrına yakışmazdı, ama baştan beri güçlü bir tavır takınan bir kadın filminde böyle bir son yaşanması izleyiciye sürpriz gelebilir. Yine de, bu filmde egemen olan erkek değil, kesinlikle kadındır…Açlık, 1974 (Bilge Olgaç)

Filmde, köy ağasının evinde yanaşma olarak yaşamını sürdürmeye çalışan Meryem’in öyküsü anlatılır. Meryem, bolluk içinde yaşayan ağanın diğer iki genç kızdan sonraki gözdesidir. Ne var ki ağa Meryem’i tecavüz yoluyla elde eder, tıpkı diğer ikisi gibi. Karısı bu olaylara ses çıkarmaz, düzen gereği öyle davranmak zorundadır.
Tanrısal Tecavüz

Ağanın kızlara tecavüz etmesi, tanrısal tecavüz tanımıyla açıklanabilir. Toplumda sürüp giden düzen içinde erkek denetiminin tecavüz yolu ile kurulması, ‘tanrısal toplum’a bir atıf niteliği taşıyor. Kadın, doğanın karanlık yüzü ile ilişkilendirilir ve bu yolla denetlenmesi gerekmektedir (Berktay) erkeğin kadına dair korkusu, onu tehdit edici ve öteki olarak yorumlamasına neden olur. Gizemli biçimde karanlık, ölümcül biçimde tehlikeli ama aynı zamanda karşı konulmaz biçimde de çekicidir.( Berktay)
Meryem de kirletildikten sonra köyün dışında yaşlı babasıyla birlikte yaşayan-düzenin dışladıkları-, evlilik yaşı geçmiş, özürlü bir adama layık görülür. Meryem’in bu adama bir eş olarak değil, bir ev kadını olarak verilmesine dikkat çekmek gerekiyor. Meryem, ağanın elinden kurtulmak için kendini öne atarak ‘ben giderim’ der. Meryem’i alan baba-oğulun o günden sonra hayatları değişir. Baba, Meryem ve oğluna imam nikahı yapıyor. Evde ve hayatlarında değişimler de başlar. Evin içi, dışı, çamaşırları tertemiz oluyor, yemekleri pişer. Böylelikle her iki erkek de hayatlarından son derece memnundurlar.
Meryem evin içini, dışını her şeyiyle düzenledikten sonra bir gün ‘er’ işine de el atar, kocasıyla tarlaya gider. Kuraklığın neden olduğu açlığı biraz olsun hafifletebilmek için tek öküzlerini kestikten sonra Meryem’in öküz yerine sabana kendisini koşması, ilginç bir diğer anekdot.
Meryem, evin işlerini yapmaktan ve o evde olmaktan mutludur. Başına ne gelmiş olursa olsun orası O’nun evidir, ‘kendi eseridir’. Bu gururu Meryem’in tepeye çıkıp köye ve evine baktığı sahnede görmek mümkün. Meryem bu sahnede kendilerinin dışlanmışlığını, köyün dışına hapsedilmiş olmalarını umursamaz. Aslında onlar ‘bir yaşlı, bir kirlenmiş ve bir özürlüden’ oluşan yapayalnız bir ailedir. Ancak Meryem kendi evine dönüp gülümsemeyle bakar. Orada yaşamayı kendisi seçmiştir. Dışlanmış olmayı değil, özgür olmayı ve kendine ait bir yaşamı…
Öte yandan, durum baba-oğul için aynı görünmüyor. Her ikisi de işe yaramaz, erkekli özelliklerinden soyutlanmış zavallılar olarak resmediliyor. Meryem’e muhtaç olmaları, köyün dışında cüzzamlı gibi yaşamaları bunun kanıtı. Koca ve yaşlı baba, sembolik işlevlerini yerine getiriyorlar. Birisi baba figürü olarak, diğeri ise soy devam ettiren olarak.
Meryem, çocuklarına ve ailesine o denli bağlıdır ki, yağmur duaları sonuçsuz kalınca ve açlık dayanılmaz bir hal alınca ‘erkek’ rolünü bir kez daha üstlenerek köy ağasının evine gider ve ‘Kızlığımın diyetini istiyorum’ diyerek sırtındaki sepete yiyecek doldurur. Ağa, günahları içinde bolluk ve refahla yaşarken, köyü kuraklığa mahkum etmiştir. Meryem’in bu girişimi, o güne kadar hiçbir köylü tarafından gerçekleştrilmediği için, köylüler Meryem’in evine saldırır. Çıkan arbedede Meryem ölür. Meryem kurban verilmiştir ve son sahnede beklenen yağmur yağar. Bu arada, Meryem’in kocasının, baba figürü olma yolundaki şehre gidip çalışma girişimi yetersiz kalır, onu da hatırlatalım.
Meryem’in ölümü, Eser Köker’in ‘Türk Sineması’nda Demokrasi Kavramının Gelişmesi’ isimli kitapta bahsettiği direnişin edilgin oluşu durumu ile uyuşmaktadır. ‘Direnişin kısa sürmesi, bireysel olarak kalması ve destek bulamaması durumlarında sonuç çoğu kez dağılış, yitip gitme ve ölüm olmaktadır.’ (Köker)
Bilge Olgaç’ın, bu filmle birlikte kadın sorunsalına filmlerinde daha çok eğilmeye başladığını söyleyebiliriz. Olgaç, 1985 tarihli ‘Gülüşan’da yine benzer bir resim sunar bize: gözleri görmeyen Gülüşan, iki kadınla evli Mestan ile evlenir.
Kumalık ve Kısırlık

Mestan, karılarının kısır olduğunu sanmaktadır ve bu nedenle Gülüşan’ı alır. Ancak kusur kadınlarda değil, kendisindedir. Olgaç bu filmde her kusuru kadına yükleyen geleneksel anlayışı ele alıyor ve kumalık olgusunu gündeme getiriyor. Gülüşan, kör olduğu için bakıma muhtaçtır. Mestan ve Gülüşan, iki kusurlu insandır ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. Mestan diğer iki karısını hep hor görür, ancak Gülüşan kendisinin diğer yarısı olduğu için O’nu el üstünde tutar. Kadınla arasındaki mücadele de ilginçtir, Meral Orhonsay ve Güler Ökten’in canlandırdıkları diğer eşler, ‘beni daha çok sevmişti’ iddiasıyla bir gün Gülüşan’ı dövmeye kalkarlar. Sonuçta Mestan gelir ve ikisini ağaca bağlayıp döver. Filmde otoritenin Mestan olduğu görülebiliyor, ancak gizli bir otorite var: Gülüşan. Ve Gülüşan bir tehdit unsuru olduğu için diğer iki eş tarafından ortadan kaldırılır( bir kuyuya düşmesi sağlanarak). Öteki’nin ortadan kaldırılması, en azından iki kadını rahatlatacaktır.
BİR YÖNETMEN OLARAK TÜRKAN ŞORAY VE AZAP FİLMİNDEKİ ERKEK PORTRELERİTürkan Şoray’ın oyunculuğu ile perdeye aktarılan Elif karakteri, aslında köylü ve yalnız bir kadın olmasına rağmen, tek başına büyük şehre gitme cesareti gösterebilen bir kadındır. Kadının yalnız başına tasvir edilmesi feminist çağrışımlar taşıyor.
Saf kadın, bozulmuş erkekler…Elif, insanlara güvenir, saftır. Ancak başına gelmeyen kalmaz; dolandırılır, saldırıya uğrar, hor görülür. Bütün bunları yapan da hep erkeklerdir. ‘Çocuğun için pil gerek’ diyen ve başka bir açıklamaya gerek duymayan ‘erkek’ doktorlar Elif’in, bir umut taciri ‘erkek’ tarafından dolandırılmasına sebep olurlar. Elif, ‘erkek’ olan bir iş adamının hayatını kurtarır ve oğlunu kurtaracağı sözünü alır ondan. Gelin görün ki, günümüz yaşantısında bireysellik içine hapsolmuş ve para hırsı gözlerini bürümüş modern ‘erkek’, Elif’i başından savmaya kalkar. Çünkü O’na göre çocuk bir ‘yatırım’ değildir. Final sekansı, Elif’in hem ataerkil düzene hem de kapitalist sisteme başkaldırısına dönüşür. Elif iş adamını silahla öldürür. Elif artık özgürleşmiştir; silahı, erkek nesnesini ele geçirmiş, düzene başkaldırmıştır. Sınıf ayrımını, üstüne basıla basıla kendisine dayatılan toplumsal rolleri reddetmiştir.
Bu durumda, kapitalist sistemin, toplumsal cinsiyet rollerinin, kokuşmanın, hırsın, kısacası her türlü kötülüğün temsili erkeklerdir.


POPÜLERLİĞİNİ KORUYAN KADIN FİLMLERİ
Salkım Hanımın Taneleri, 1999 (Tomris Giritlioğlu)
Giritlioğlu, ele aldığı ‘varlık vergisi’ konusu nedeniyle çok tartışılan filminde, baskın karakterler kullanmamayı tercih etmiş. İşlenen konuya ve kadın-erkek ilişkilerine ağırlık veren yönetmen, Zafer Algöz’ün canlandırdığı Durmuş karakterinin karşısına, en az O’nun kadar fırsatçı, açgözlü ve kötü niyetli Nefise (Zuhal Olcay) karakterini getiriyor. Filmdeki erkeklerin ortak paydaları, başlarına gelen bu vergi felaketini düşünmek ve sürüldükleri Aşkale’de ortak kaderlerini yaşamak oluyor. Durmuş’un karısı Nimet, gerek Levon (Uğur Polat)a aşık olması, gerekse kocasına başkaldırması ile, üstün bir konuma yükseliyor. Geleneksel bir toplum yapısından gelmiş olmasına rağmen kocasına ‘seni öldürürüm’ diyebilmesi bir güç belirtisi elbette.

Yaşananların ağırlığı…
Nora karakterinin başına gelen talihsiz tecavüz olayı, filmdeki karakterler üzerinde bir etkiye sahip gibi görünüyor. Halit Bey ve Nora ve hatta Nefise’nin hayat çizgileri birbiriyle çakışıyor. Nefise, Nora’dan nefret ettiği için elinden geleni ardına koymayan kötü bir kadın, Halit Bey de adeta hayattan bezmiş, silik bir karakter. Yukarıda değindiğimiz gibi, filmdeki karakterlerin hepsi birbirine eşit mesafede gibiler. Bu durumda baskın konuma sadece Nimet’i koyabiliriz. Nimet’in kocası Durmuş ise, en büyük olma dürtülerinin esaretinde, ancak baskınlık konumundan epey uzakta bir karakter.
DÜNYADA KADIN YÖNETMENLER VE BAKIŞLARIAlice Guy Blache’in konulu filmler çektiği ve kimi filmlerinde feminist çağrışımlar yaptığı rivayettem öteye gidemiyor, ancak hepimizin bildiği, tanıdığı kadın yönetmenlerin bakışlarını ve filmlerini inceleyebilecek kaynaklara sahibiz:
Bir Kadının Portresi, 1996 (Jane Campion)
Piyano(1993) ile adını tüm dünyaya duyuran Jane Campion, üç yıl sonra çektiği bu filmle yönetmenlik kariyerinin zirvesine tırmanırken, söylemini de belirginleştirmiş oluyordu. Filmde, kuzeni dahil etrafındaki erkeklerin aşık olduğu genç ve güzel Isabel’i Nicole Kidman canlandırmıştı. Isabel’in tek sorunu, mükemmel olmasıdır. Etrafındaki erkekler bunu kabul etmez, görmezden gelir veya bastırırlar. Bunun farkında olan tek erkek ise kuzenidir.
Şiirli ve özgün erkek karakterler…Film Jane Campion’a ait olunca, filmin şiirli ve sihirli dili içindeki erkekler de kendilerine özgün bir üslupla karşımıza çıkıyor. Hepsi tutkulu, hepsi karanlık. Ruhlarında sonsuz yaraları barındırıyorlar. Hepsi Isabel’e olan tutkularını bastırıyor.
Isabel ise özgürlüğüne düşkün genç, güzel bir kadın. Anne-babası yok, dar kalıplar dahilinde ve kapalı kapılar ardında yaşamayan genç bir kadın olarak, gerçekleştirmek istediği düşleri var ve çok düşünüyor. Filmdeki kadınların ortak özellikleri bu.
Eril Söylem

Filmde eril söylemin gerçekleşmesi Isabel’in bu erkekler tarafından kontrol altına alınmak istenmesi ile oluyor. Isabel’in karşısına, otorite ve bir baba figürü olarak Osmond çıkıyor. Kendi kızı üzerindeki egemenliğini koruyan (kızı rahibeler arasında yetişmiştir) Osmond, Isabel’e de aynı otorite ile yaklaşır. Isabel’in evlenmeye razı olması, yapmayı düşlediği her şeye karşın, film açısından tartışılır bir konu. Bir baba figürüne ihtiyacı olduğu için mi, yoksa kendisine aşık olan diğer erkeklerden kaçmak için mi bu teklifi kabul eder? Filmin bir sahnesinde Isabel, aşıklarından birini odasından kovduktan sonra, Lord Vorborton, Caspar Goodwood ve kuzeni(her ne kadar kenardan izlese de) ile hayali olarak sevişir. Bu da içgüdüsel olarak tutkusunu aktarıyor izleyiciye.
Yine bir başka sahnede, Isabel hayalinde çıplak olarak Osmond’a yakalanır. O’ndan kaçamaz. Isabel’in mahremiyetine ve daha sonra herşeyiyle bu ‘kadın’a sahip olacak tek erkek Osmond’dur.
Takıntılar, saplantılar ve aşk…Osmond, sahip olma dürtüsü ve saplantısı ile yaşayan bir erkektir. Lord Vorborton ve Caspar Goodwood’da bu durum açıkça resmedilmez, ancak onlar da içten içe benzer tutkularla yanıp tutuşmaktadırlar.
Isabel’in kuzeni Ralph ise hislerini bastırdığı için hasta olur, giderek ölüme yaklaşır. O’nun hastalığı, Isabel’in baba figürü (otorite) Osmond’a karşı gelerek evi terketmesine sebep olur. Isabel, özgür olmak istemenin cezasını kocası Osmond ile çekmiştir. Ve kuzeni sayesinde özgürlüğe giden ikinci bir yola adım atmaktadır.Muson Düğünü, 2001 (Mira Nair)
Kadınları düzenin dışında gösteren film, ataerkil düzeni ise erkekler üzerinden sembolleştirerek, modern bir Hindistan portresi çiziyor. Bu portrede erkeklerin, çalışıp ailelerine bakmaları, kızlarını evlendirmeleri, çocuklarını okutmaları, bekar olanların uygun bir kız bulup evlenmeleri anlatılıyor. Yani herşey geleneksel yapıya uygun. Ancak sadece erkekler üstlerine düşeni yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Biraz daha açarsak, kadın-erkek rolleri bu filmde biraz ‘tersine’ dönmüş.
Aldatan kadınlar, affeden erkekler…

Nişanlandıktan sonra gidip sevgilisiyle beraber olan Aditi, bizim aşina olduğumuz erkek-egemen söylemin dışında olduğunu kanıtlıyor. Normalde bu pek de ho karşılanmayacak bir durum iken, Aditi’nin nişanlısı Hemant O’nu affederek, bu evliliğin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.
Tacizci amca karakteri

Aditi’nin kuzeni Ria, küçükken diğer amcası tarafından tacize uğramıştır. Babası öldüğü için O’na bakmaya söz veren Aditi’nin babası, bunu acı bir şekilde öğrendikten sonra kardeşini evden kovar. Ria bu duruma şaşırır, çünkü yine aşina olunduğu üzere, böyle bir durumda kız çocuğunun suçlanması gerekirdi. Hatta Ria da bir kadın akrabasından tokat yer. Ancak, amcasının kendisine inanıp kardeşini evden göndermesi, Ria’nın filmdeki konumuna dikkat çekmesi açısından önemli bir nokta. Belki normal bir izleyici, Hindistan’da kadınlara veya aileye çok değer verildiği için böyle bir anlatım yolu seçildiğini düşünebilir, ancak modernleşen bir Hindistan da sözkonusu.
Baba, kız çocuklar ve ataerkil yapı

Aditi’nin babası, yani baba figürü filmde sembolik düzeye indirgenmiş. Baba sadece düğün masraflarını karşılamak, ailesine ve kızına karşı görevlerini yerine getirmekle sorumlu. Bir sahnede karısı ile düğün masraflarını tartışırlarken, anne ‘biricik kızımız evleniyor, tabi ki yapacağız’ diye konuşurken, baba ‘para basmıyorum’ diye şikayet eder. Ancak sesini fazla çıkarmaz. Erkeklerin filmdeki sembolik konumları, Aditi’nin yasak aşk yaşadığı evli Vitnam ile de somutlaşıyor. Vitnam ile arabada sevişirken polise yakalanan Aditi, polis tarafından fahişe muamelesi görür. Sevgilisi ise telefonda karısına durumu açıklamakla meşguldür. Sonudna Aditi adamın arabasını alarak kaçar.
Ria’nın, küçük kuzeni Alia ile ilgili endişesini tacizci amcasına haykırdığı sahnede yine bir başkaldırı sözkonusu. Ria, hiç çekinmeden küçükken tacize uğradığını ve Alia’nın aynı kadere maruz kalmasına izin vermeyeceğini söylerken, ataerkil düzene ve bu kisve altındaki enseste cesurca başkaldırıyor.


HOLLYWOOD’DAKİ KADIN YÖNETMENLER VE FİLMLERİ

Sanılanın aksine, Hollywood’da başarılı olmuş, filmleri milyonlarca dolar hasılat elde etmiş ‘kadın’ yönetmenler de var.
Mimi Leder, American Film Institute’dan mezun olan ilk kadın yönetmen. Peacemaker/Barışçı ile kendine pastadan öyle bir pay kaptı ki, Spielberg ile, belki de çoğumuzun bir erkek yönetmene ait olduğunu sandığı ‘Deep Impact’ anlaşmasını yaptı. Her iki filmde dikkat içeken şey, kadınların akıllı ve hırslı, erkeklerin ise korumacı olması. Bu özellikler Deep Impact’te daha yoğun ortaya çıkıyor. Gazeteci Jenny (Tea Leoni) dünyanın sonunu babasının kollarında karşılıyor. Leo (Elijah Wood) ise sevgilisi Sarah’ı (Lelee Sobieski) yanına alarak, olabildiğince yükseğe, dev dalgaların ulaşamayacağı yerlere götürerek görevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bu portrelerde bir aşırılık çarpmıyor gözümüze. Elbette bu konunun alt okumasını siz de biliyorsunuz: Hollywood ve baskın cinsiyet.
Felaket filmlerinde kurtarıcılarımız hiçbir zaman kadın olmamıştır.
Burada anılması gereken diğer önemli Hollywood filmi ‘What Women Want’/’Kadınlar Ne İster’. Film, erkek kahramanı bir kurtarıcı konumuna taşımıyor, aslında yerden yere vuruyor. Kadınlarla arasının iyi olmadığı açıkça görülen Nick onları sadece yatağındayken sevmektedir. Ve şu işe bakın ki, Nick’in işi reklamcılıktır. Reklamcılık mesleğinin, kadınları nasıl kullandığından söz etmeye gerek bile yok. Filmin adı da zaten kadınlara yönelik reklam satışlarının neyi hedeflemesi gerektiği üzerine bir çifte anlam taşıyor. Diğer anlamı ise, kadınların bir ‘tehdit’ öğesi olarak, akıllarından geçenleri öğrenmenin erkekler için dayanılmaz bir arzu olduğu.
İlahi dokunuş, ilahi ceza…Nick, egemenlik kurma, ele geçirme, en büyük olma arzularının peşinde tutkularının ve içgüdülerinin esiri olmuş bir erkektir. Kadınları önemsemediği ve sadece yatağında bir gece geçirip hoşça kal demeyi tercih ettiği için, ilahi bir dokunuşu ve ilahi bir ‘ceza’yı haketmiştir: Elektrik çarpması. Bu olaydan sonra kadınların akıllarından geçenleri duymaya başlayan Nick, başlangıçta bunu bir lütuf zanneder, ancak zamanla kadınların kendisi hakkında hissettiklerini öğrenir ve durumunu düzeltmeye karar verir; bi’nevi kahramanlık yapmaya. Filmin sadece içerik analizini yaparak bile feminist söylemler taşıdığını görebiliriz: adından tutun da, filmdeki kadınların sayısına kadar. Nick’e verilen ilahi ceza ise, sonuçta O’nun gerçekleri görmesini ve kadın denen kutsal varlığa saygı duymasını sağlar. Filmde erkek temsili sadece Nick karakteri üzerinden yapılıyor. Yönetmen bütün eril söylem niteliklerini O’na yükleyerek gayet başarılı bir işe imza atmış, çünkü karakteri belki biraz da ‘karikatürize’ edip ‘aşırı yüklemek’ yolu ile kadın meselesine daha yakından bakabilmiş.
Film, Hollywood ürünü olduğu için yumuşatılarak karşımıza çıkarılıyor, yani karakterlerin yaşamlarında herhangi bir anormallik görmüyoruz. Bir lezbiyen, bir gay veya bastırılmış kimlikler gibi. Bunların yerine üst konuma yerleştirilmiş kadınlar ve büyüklük takıntısı ile yaşayan bir erkek var. filmin asıl başarısı, kadınların iç dünyalarını tahlil etmeye çalışarak, bunu Nick üzerinden izleyiciye yansıtabilmesi. Bu da ancak bir romantik-komedi ile olurdu.

Sonuç olarak ‘kadın filmleri’ dendiği zaman sadece feminist söylemleri veya kadın sorunsalını hatırlamamak gerekiyor. Kadınlar kendi bakış açılarından bu sorunları yansıtırken, aslında toplumsal roller ve kimliklerden yola çıkıyorlar, izleyicinin aklında tutması gereken başlıca konu bu. Bana kalırsa, erkekleri tahlil edebilmenin en iyi yolu kadın filmlerinden geçiyor. Ataerkil düzen, geleneksel toplum yapıları, bilinçaltı ve bastırılmışlıkları, ve nihayet erkekleri onlardan daha iyi kim yorumlayabilir?FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti,İstanbul: Metis Yayınları 1. Basım,2003
Semire Ruken Öztürk, Sinemanın Dişil Yüzü:Kadın Yönetmenler, İstanbul:Om Yayınevi,2004
Türk Sineması’nda Demokrasi Kavramının Gelişmesi, Ankara:Kültür Bakanlığı Yayınları,1994 (Eser Köker’in yazısı)