Filmde, Dünya Ticaret Merkezi'nin enkaz? aras?ndan kurtar?lan son iki insan olan John McLoughlin ve William J. Jimeno adl? iki liman koruma polisinin kurtar?lmas?n?n gerçek öyküsü anlat?l?yor. Kurtarma çal??mas? s?ras?nda kulelerin enkaz?nda mahsur kalan iki polisin öyküsünün yan? s?ra onlar? kurtarmaya çal??an insanlarla ailelerinin de öyküsü de anlat?l?yor.


Konunun Devamı İçin Tıklayın