Uzak ve ?ss?z bir otoyol aç?klanamaz bir ?ekilde kapand???nda, be? ö?renci kendilerini çölün ortas?nda buluverir. Yeni ?artlar?n e?lencelerini bozmas?na izin vermeyen gençler , ister istemez lanetli varl?klar taraf?ndan rahats?z edileceklerdir.


Konunun Devamı İçin Tıklayın