S?rt?n? yüksek kayal?klara dayam??, yüzünü yüce bir denize dönmü?, etekleri zeytinliklerle süslü küçük fakir bir köy. Köyün sakinleri sert bir co?rafyayla ba?a ç?kmak için u?ra? veren, sade ve çal??kan insanlard?r. Yiyeceklerini, günü gününe, topraktan ve besledikleri az say?daki hayvandan ç?kar?rlar.


Konunun Devamı İçin Tıklayın