Nina ve Lizzy, yat?r?ld?klar? ak?l hastanesinde tan???rlar. Babas?n?n ölümünden dolay? suçluluk duyan Nina, bu trajik olaydan beri bunal?mdad?r. Lizzy ise biraz dengesiz bir k?zd?r, bir intihar giri?iminden sonra hastaneye yat?r?lm??t?r.Konunun Devamı İçin Tıklayın