Genç bir anne olan Rose (Radha Mitchell) k?z? Sharon'?n gizemli hastal???na çare bulmak istemektedir.Psikiyatrik tedaviyi reddeden Rose k?z?yla birlikte, k?z?n?n rüyas?nda sürekli olarak tekrarlad??? kasabaya, Silent Hill' e do?ru yola ç?kar.


Konunun Devamı İçin Tıklayın