Aubrey Davis yatalak annesi Bayan Davis'ten k?z karde?i Karen'?n Japonya'da bir hastanede oldu?unu ö?renir. Aubrey, ayn? zamanda, Tokyo'da bir evde ç?kard??? yang?n sonucu erkek arkada??n?n ölmesi nedeniyle Karen'?n soru?turma alt?nda oldu?unu da ö?renir.


Konunun Devamı İçin Tıklayın