Amerika'n?n uyu?turucuya kar?? verdi?i, bitmek bilmeyen ve bo?a ç?kan sava?, teröre kar?? verdi?i mücadele ile ayn? olmu?tur.


Konunun Devamı İçin Tıklayın