Mehmet ?stanbul'da üniversite ö?rencisidir. Tesadüfen dinledi?i bir radyo program?nda bir k?z?n a?k üzerine konu?malar?ndan çok etkilenir ve onu bulmak için ev arkada?? Çetin'i de yan?na alarak Antalya'n?n yollar?na dü?er.


Konunun Devamı İçin Tıklayın