Türk Sinemasının kilometre taşları, yapılacak bir panelde gündeme getirilecek ve yenilenen sinema algısının ve sektörünün Türk Sinemasına katkıları bu panelde tartışılacak. "Türk Sinemasının Kilometre Taşları" başlıklı panel, 24 Eylül 2010 tarihinde saat 18:30'da Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi Sermet Çifter Salonu’nda yapılacak.

Moderatörlüğünü Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Adnan TÖNEL'in yapacağı panelin katılımcıları, Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı Sinema Dalı Bşk. Prof. Dr. Şükran Kuyucak ESEN ile Türk Sinemasını yakın tanığı ve bu alana kazandırdığı benzersiz dönem kitaplarıyla bilinen Gazeteci - Sinema Yazarı Agah ÖZGÜÇ olacak.

Aynı zamanda sinema oyuncusu olan Adnan Tönel'in moderatörlüğündeki panelde; Türk Sinemasının, ilk Türk filminin çekildiği tarihten günümüze kadar altı dönemi de ele alınacak. İlk yıllar (1914 - 1922), Tiyatrocular dönemi (1922 - 1939), Geçiş dönemi (1939 - 1950), Sinemacılar dönemi (1950 - 1970), Karşıtlıklar dönemi (1970 - 1980), Darbe dönemi (1980-2010).

Panel katılımcıları bu dönemlere ait görüşlerini ve kimi dönemsel tanıklıklarını da paylaşacakları gibi aynı zamanda bu dönemler, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ve kültürel koşullarla birlikte de değerlendirilerek, sinemamızın beş ustası, Muhsin Ertuğrul, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Metin Erksan ve Yılmaz Güney öne çıkarılarak tartışılacak.

Bu keyifli paneli kaçırmayın.

Adres: Yapı Kredi Kültür Merkezi,
İstiklal Caddesi, No: 161-161A, Kat: 1
34433 Beyoğlu, İstanbul

Tel: (0212) 252 47 00 (pbx)
Faks: (0212) 252 26 81 - 252 38 28