untitled 2 - TÜrk Sİnema Tarİhİ"Sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Sineması önümüzdeki günlerde 91. yaşını kutlayacak. Fakat hala çok genç, yürüyecek uzun bir yolu var. Sanılanın aksine üretkendir sinemamız, tıpkı kendi oyuncağını kendi yapan küçük bir çocuk gibidir, her zaman kendi kendine var olma mücadelesi vererek ayakta durmayı başarmıştır.

Peki sinemamız bugüne kadar hangi yollardan yürümüştür? Neler Yaşamıştır? Kimlerdir sinemamızı sinema yapanlar?

Adını bildiğimiz bilmediğimiz sayısız kişinin emeğidir, sinemaya olan inançlarıdır söz konusu olan. Dile kolay 91 yılda neler yaşanmamıştır ki?

Tabi sinema tarihimizi araştırmak bir arkeolog gibi çalışmayı gerektiriyor. Yıllar içinde yeterince sahip çıkılmadığı için bir çok belge kaybolmuş durumda. Yine çıkan yangınlarla yok olan, bakımsızlık yüzünden bozulan filmler bugün izlenemediği için değerlendirebilmeyi zorlaştırıyor.

Bugün, bunca zor şarta rağmen sinemamızı araştıran, inceleyen sinema yazarlarımız sayesinde sinema tarihimiz hakkında bilgi sahibi olabiliyor, karanlıkta kalan olaylara ışık tutabiliyoruz. Sayelerinde burada bu satırları yazabildiğim başta sevgili Giovanni Scognamillo olmak üzere, Agah Özgüç'e, Nijat Özön'e, Mustafa Gökmen'e, Atilla Dorsay'a, Rekin Teksoy'a ve Alim Şerif Onaran'a teşekkür etmek istiyorum.

Sanatı, düşünceleri, olayları daima içinde bulunduğumuz değil, ortaya çıktıkları zaman içinde değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Ve elbette olayların nasıl geliştiğini bilmeden değerlendirme yapmak mümkün olmuyor. Burada bir değerlendirme yapmaktan ziyade Türk Sinema Tarihi'nin başlangıcını, gelişimini ve bugünlere gelişini anlatmak istiyorum. Atladığım filmler, kişiler, olaylar olabilir tabi. Bildiklerimizi ilerletmek bizlerin elinde. Dönemlendirmeler konusuna gelince önceden yapılmış olanların tümüne katılıyorum. Çünkü dönemler birbirinden çok keskin olmayan fakat yeni bir dönemi başlattığı su götürmez kişiler ve filmlerle ayrılıyor.
Sinematograf İstanbul'da (1896-1914)


Sinematograf İstanbul'da
Batıda 19. y.y.'dan itibaren hareketli görüntü üzerine çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda çeşitli ülkelerde birçok buluşlar yapılmıştır. Ülkemize ise bu buluşlar azınlıklar tarafından batıdan getiriliyordu. Bu yeniliklerin giriş kapısı da doğal olarak İstanbul'un azınlıklar semti Pera'ydı.

1843 yılında Pera'da düzenlenen bir sirk gösterisinde ilk defa "büyülü fener" kullanıldı, ayrıca aynı gösteride Daguerre'inin Diorama'sı halka tanıtıldı. Diorama, saydam tuvaller üzerine yapılmış resimlerin arkadan aydınlatılarak, ışık oyunları yardımıyla hareket ediyormuş gibi gösterildiği bir sistemdi. Bu gösteriden sonra 1855 yılında yine Pera'da Naum Tiyatrosu'nda gösterilen Cosmorama da Diorama'ya benziyordu.

Dünyada halka açık ilk gösterim 28 aralık 1895 günü Paris Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'de Louis ve Auguste Lumiere kardeşler tarafından düzenlenmiştir. Ülkemizde gerçekleşen ilk gösterimin tarihi ise bilinmemektedir. 2. Abdülhamit'in kızlarından Ayşe Osmanoğlu anılarında, Yıldız Sarayı'nda Bernard isimli bir Fransızın film gösteriminden kısaca söz eder. Halka açık ilk gösterim, Romanya doğumlu bir Polonya Yahudisi olan Sigmund Weinberg tarafından, 1896 yılında Galatasaray'daki Sponek Birahanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Beş filmlik gösterimin en etkili filmi Lumiere Kardeşler'in "Bir Trenin Ciotat Garı'na Varışı"(L'arrivee d'un train en gare de la Ciotat) olmuştur. İlk gösterimin izleyicilerinde Ercüment Ekrem Talu bu filmin seyirciler üzerindeki etkisini şöyle anlatır:
"Tren kalktı, bittabi sessiz sedasız. Aman yarabbi! Üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden korkanlar ihtiyaten yerlerini terk ettiler galiba. Hani ya ben de korkmadım değil; lakin merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin tren çabuk geçti...gitti."

Son derece isabetli öngörüleri olan Sigmund Weinberg, yurtdışından başta fotoğraf malzemeleri olmak üzere gramofon, vibraphone, gibi birçok teknolojik buluşu ülkemize getirmiş, sonraları Fransız Pathe Kardeşler film üretim şirketinin Türkiye temsilcisi olmuştur. O yıllarda film gösterimi yapan başka kişiler de olmuştur, ancak hiçbiri Weinberg kadar süreklilik sağlayamamıştır.
İlk yerleşik sinema kurulmadan önce çeşitli salonlarda ve tiyatrolarda film gösterimleri devam eder. Lumiere Kardeşler'in önemli temsilcilerinde Promio ülkemize gelerek İstanbul ve İzmir'de filmler çekmiştir. Bu filmler Lumiere Kardeşler'in 1877'de yayımlanan kataloğunda yer almıştır.
İlk sürekli sinema salonu Weinberg tarafından 1908'de açılan Tepebaşı'ndaki Pathe Sineması'dır. 1914 yılına kadar film gösterimleri Beyoğlu'nda yoğun olmak birlikte, Kadıköy'de "Apollon", Büyükada'da "İskele Meydanı", Ortaköy'de "Taş Merdiven" sinemaları açılmıştır.
Gösterimleri sayısının artmasıyla Fransa, Almanya, Danimarka gibi ülkelerden gelen temsilciler film işletmeciliği yapmaya başlamıştır. Ancak halen film piyasasının tek egemeni Weinberg'dir. 1915 yılında kurulan Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin başına getirilir.İlk Türk Sinemacısı: Fuat Uzkınay


fuatuzkinay - TÜrk Sİnema Tarİhİ


Weinberg halka açık gösterimlerin yanı sıra konaklarda, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Sultansi (İstanbul Erkek Lisesi) başta olmak üzere çeşitli okullarda film gösterimleri yapmaya başlar. Bu gösterimlerde birinde İstanbul Sultansi Dahiliye Şefi Fuat Uzkınay isimli gençle tanışır. Uzkınay film makinelerine çok ilgi duyar ve kısa bir süre içinde kullanmayı öğrenir. Bundan sonra İstanbul Sultanisi'ndeki film gösterimlerini Fuat Uzkınay ve okulun tarih öğretmeni Şakir Seden birlikte düzenlerler.

Türkler tarafından işletilen ilk sinema salonu 19 Mart 1914'te Milli Sinema adıyla Cevat Boyer ve Murat Bey tarafından açılır. 6 Temmuz 1914'te de Kemal Seden ve Fuat Uzkınay tarafından önce Sirkeci'de Ali Efendi Sineması ve ardından Demirkapı'da Kemal Bey Sineması açılır.

Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla Fuat Uzkınay 11 Ağustos 1914 günü askere alınır. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ayastefanos'ta (Yeşilköy), Ruslar tarafından inşa edilen anıtın yıkılmasına ve yıkım işleminin filme alınmasına da aynı yıl karar verilir. Bu görev önce bir Avusturya-Macaristan film şirketine verilir. Ancak daha sonra filmi bir Türkün çekmesi kararlaştırılır. Yedek subaylık yapan Fuat Uzkınay bu işle görevlendirilir.


ayest1 - TÜrk Sİnema Tarİhİ


Böylece Türk Sineması, ilk Türk sinemacısı Fuat Uzkınay'ın çektiği ilk Türk filmi Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'yla 14 Kasım 1914'te doğar. Ancak filmle ilgili bu bilgi dışında tek bir görüntünün bile günümüze ulaşamamış olması, filmin çekilip çekilmediğini tartışmaya açık hale getirmiştir.2.İlk Filmler (1916-1922)

Fuat Uzkınay 1915 yılında Merkez Ordu Sinema Dairesi'nde Weinberg'in yardımcılığı görevine getirilir. Weinberg, 1916 yılında savaş dolayısıyla görevinden uzaklaştırılır, ancak bundan önce ilk konulu filmimiz olan "Leblebici Horhor"un çekimlerine başlamıştır. Bu film baş oyuncunun ölümü sebebiyle yarım kalır, aynı yıl çekmeye başladığı "Himmet Ağa'nın İzdivacı"nı ise Fuat Uzkınay 1918 yılında tamamlamıştır.

1917 yılında Sedat Simavi adlı bir genç sinemayla ilgilenir. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına iki film çeker: "Pençe" ve "Casus". Sedat Simavi'nin 3. filmi olan "Alemdar Vakası" yahut "Sultan Selim-i Salih" ise gösterilmez. "Pençe" Mehmet Rauf'un 1909'da yayımlanan adaptasyon oyunundan uyarlanmıştır. "Himmet Ağa'nın İzdivacı"ndan önce gösterime giren filmin oyuncuları; Muvahhid, Elisa Binemeciyan, Nurettin Şefkati ve Raşit Rıza'dır. 1500 liraya malolan "Pençe" önce Fransız Tiyatrosu'nda sonra Alemdar Sineması'nda gösterilmiştir. Gösterildiği dönemde birçok tartışmalara ve eleştrilere maruz kalan "Pençe" kayıp bir filmdir.


murebbiye - TÜrk Sİnema Tarİhİ


30 Ekim 1918'de Mondoros Mütarekesi ile MOSD ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin elinde bulunan malzemeleri düşmana devretmesi gerekti. Bu duruma çözüm olarak malzemeler 1919 yılında Malül Gaziler Cemiyeti'ne verildi. Cemiyet hemen film çalışmalarına başlayarak 1919'da ilk filmini çekti: "Mürebbiye". Film Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanmıştı ve yönetmenliğini Ahmet Fehim üstlendi. Ahmet Fehim ayrıca filmin senaryosunu yazar ve Filmde Bedii Efendi rolünü oynar. "Mürebbiye"nin görüntü yönetmenliğini Fuat Uzkınay yapmıştır. Oyuncuları ise şöyledir; Mm. Kalitea, Verruti, Mme. Bayzar Fasulyeciyan, Behzat Butak, Raşit Rıza Somako, Şahap Rıza, ve İsmail Zahid. Filmde bir Fransız yosması olan Anjel'in mürebbiye olarak girdiği evde ailenin bütün erkeklerini birbirine düşürmesi anlatılır. Film sansüre uğrayan ilk Türk filmi olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul'daki işgalci Fransız general Franceht d'Esperey bir Fransız kızının böyle düşük ahlaklı gösterilmesine kısarak filmin gösterimini durdurmuştur.
Ahmet Fehim'in yönetmenliğini üstlendiği ikinci film Yusuf Ziya Ortaç'ın eserinden uyarlanan "Binnaz"dır. Filmin senaryosunu Fazlı Necip'le beraber yazarlar, görüntü yönetmenliğini yine Fuat Uzkınay üstlenir. 45. dakikalık filmin oyuncuları; Mlle. Blanche, Rana Dilberyan, Ekrem Oran, Hüseyin Kemal Gürmen, Hakkı Necip ve İsmail Zahid.
1921 yılında Malül Gaziler Cemiyeti adına 3. film çekilir: "Bican Efendi Vekilharç". Filmin yönetmeniliğini ve başrol oyunculuğunu Şadi Fikret Karagözoğlu üstlenir. Görüntü yönetmeni yine Fuat Uzkınay'dır, oyuncular ise; Şadi Fikret Karagözoğlu, İ.Galip Arcan, Şehper Karagözoğlu, Behzat Butak ve Nurettin Şefkati'dir. Bican Efendi tipi İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci'nin Daniel Riche'in "Bahane" adlı oyunundan uyarladığı Hisse-i Şayia'dan alınmıştır, ancak konu ve senaryo özgündür. Caplin komedilerine benzeyen Bican Efendi filmleri sinemamızda ilk seri filmler özelliğini taşır. Ancak sayıları çelişkilidir. Nijat Özön'e göre iki film daha çekilmiştir: "Bican Efendi Mektep Hocası" ve "Bican Efendi"nin Rüyası", Nurullah Tilgen ise iki film daha ekler: "Bican Efendi Dava Vekili" ve "Bican Efendi Damat".
Bu filmlerle beraber bir dönem kapanır ve yeni bir dönem başlar. 17 sene boyunca tek bir yönetmen hakim olacaktır Türk Sineması'na. Muhsin Ertuğrul ve Tiyatrocular Dönemi başlayacaktır.

Türk Sineması'nda Ordunun Rolü
İlk özel film yapım şirketi olan Kemal Film kurulana kadar sinema ordunun desteğiyle varlığını sürdürebilmiştir. Ordunun kurduğu sinema kuruluşları şunlardır:
1. Merkez Ordu Sinema Dairesi(MOSD)
2. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti
3. Malül Gaziler Cemiyeti
4. Osmanlı Donanma Cemiyeti
5. Ordu Film Alma Dairesi( TBMM bünyesindeki kuruluş)

Merkez Ordu Sinema Dairesi Tüzüğüne göre MOSD;
1. Cephelerde savaşan birliklerin harekatıyla ilgili filmleri,
2. Önemli olaylarla ilgili filmleri,
3. Askeri fabrikalarla ilgili filmleri,
4. Müttefik ülkelerden yeni silahların kullanışıyla ilgili filmleri,
5. Manevralarla ilgili filmleri çekmek ve göstermek.

MOSD 1915 yılında kurulur ve başına Weinberg getirilir. Ayrıca Cemil filmer, Fuat Uzkınay, Mazhar Kınay bu birimde çalışan sinemacılardır. Sinema kuruluşlarınca çekilen filmlerin çoğu günümüze ulaşmıştır.

Fuat Uzkınay'ın Ordu Film Çekme Merkesi adına 122'de başlayıp 1942'de tamamladığı Zafer Yollarında-İstiklal adlı adlı belgeseli 1934 yılında izleyen Mustafa Kemal filmi yetersiz bulmuştur. Filmde kendisinin yer aldığı bölümlerde hareketli görüntünün olmaması dolayısıyla tamamlanamadığını öğrenince tepkisini şu sözlerle ifade etmiştir:

"Ben hayattayım...Milli mücadeleye ait bütün evrakım, kılıcım, çizmem halihazırda mevcut olduğuna göre çağırdığınız anda bana düşen vazife ve görevi yapmadım mı? Böyle bir teklif karşısında kalsam memnuniyetle kabul eder, bir artist gibi filmde rol alır, hatıraları canlandırırım. Bu milli bir vazifedir. Çünkü Türk gençliğine bu mücadelenin nasıl kazanıldığını canlı olarak ispat etmek, hatıra bırakmak, ancak bu filmle mümkün olacaktır."

Ancak bu film Atatürk'ün istediği gibi tamamlanamamıştır.
Cumhuriyet'in ilk yılları, Atatürk'ün kişisel ilgisi hariç devletin ilgisinden yoksun olduğu için sinema açısından büyük kayıptır. Müdaffa-i Milliye Cemiyeti, Malül Gaziler Cemiyeti gibi kuruluşların yan uğraş olarak ilgilendikleri sinemamız yeni sinemacılar yetiştirmekten uzak kalmıştır. Ancak pek çok imkansızlığa rağmen sürdürülen film çalışmalarına halk büyük ilgi göstermiştir ve bu ilgi gelecek kuşakların cesaret kaynağı olmuştur.


3. Tiyatrocular Dönemi (1922-1939)


muhsinertugrul2 - TÜrk Sİnema Tarİhİ


Muhsin Ertuğrul 1892'de İstanbul'da doğar. 16 yaşında Burhanettin Tepsi'nin yanında figüran olarak sahneye çıkmaya başlar. 1911 yılında Paris'e gider. 1913 yılında Behzat Butak, İ.Galip Arcan ve Kemal Emin Bora ile "Ertuğrul Tiyatrosu"nu kurar. İlk oyununu 1914'de sahneler: Henry Benstein'in Fahişe'si. 1916'da Almanya'ya gider, tiyatrolarda filmlerde figüranlık yapar. 1918'de Brainen Prensesi filminde rol alır. 1919'da Stuart Webbs Film Company ile yönetmenlik anlaşması yapar. İlk filmlerini 1921 yılında burada yönetir: Samson, Siyah Lale Bayramı, Şeytana Tapanlar. Daha sonra Türkiye'ye döner. Muhsin Ertuğrul 1922-1953 yılları arasında 30'a yakın film yönetmiştir. Büyük çoğunluğu uyarlama olan bu filmlerin oyuncu kadrosu ise Darülbedayi Oyuncularından oluşmaktadır. Filmlerinin 6'sını Kemal Film, 20'sini İpek Film, 2'sini Halk Film ve birini Doğan Kardeş Yayınları adına çekmiştir.

Muhsin Ertuğrul'un ilk filmlerinin yapımcılığını Kemal Film üstlenmiştir. Kemal Film 1922 yılında Kemal ve Şakir Seden kardeşler tarafından kurulmuştur ve Türkiye'nin ilk özel yapımevidir.

1928 yılında İpekçi Kardeşler tarafından İpek Film kurulur. Türkiye'nin 2. özel yapımevi olan İpek Film 1940'a kadar tek başına yapımcılık işini üstlenir.1922-1939 yılları arasında tek yönetmen Muhsin Ertuğrul'dur. Dönemin tek istisnası 1937 yılında Nazım Hikmet'in yazıp yönettiği "Güneşe Doğru" filmidir.
Ertuğrul filmlerinin en az 8'i yabancı film,11'i tiyatro eserlerinden uyarlamadır.Musin Ertuğrul için çnemli olan tiyatrodur, sinema onun için yan bir uğraştır, bir kazanç kapısıdır. Ertuğrul sinemasında oyuncular, dekorlar, kostümler mekanlar, tiyatrodan çıkıp kameranın karşısına geçmişlerdir adeta.

Yüzünü Batıya dönmüş, Batı etkisi altında kalmış bir yönetmendir Ertuğrul. Sinemamızda bir çok ilki gerçekleştirmiş, isteyerek yada istemeyerek. Uyarlama yöntemini sinemamıza getirdiği gibi ilk sesli filmide çekmiştir, klişeler yarattığı gibi ilk ortak yapımada imza atmıştır. Sinemamıza Türk kadınlarını sokmuş hatta ilk kadın yıldızımız onun sayesinde doğmuştur: Cahide Sonku. Aysel Bataklı Damın Kızı(1934) aldığı rolle büyük ilgi gören Sonku pek çok filmde rol almakla kalmamış, ilerleyen yıllarda kendi yapım şirketini kurmuş, hatta birkaç film yönetmiştir.

Sinemayı bir yan uğraş olarak değerlendiren Ertuğrul 1940'lara gelindiğinde ortaya yeni yönetmenler, yeni yapımevleri çıkınca sinemayla eskisi kadar ilgilenmeyerek tiyatroya yoğunlaşmış ve 1953'te yönettiği "Halıcı Kız" filminin ardından sinemadan tamamen çekilmiştir.