Orman çıngıraklı yılanı, çıngıraklıyılangillerin en yaygın türüdür. Vücudunun rengi donuk bir gri-kahverengi, üzerindeki desen üç sıra iri ve düzensiz lekelerden, ya da enine siyah zikzaklı yollardan meydana gelmiştir. Karnı sarımsı - beyaz zemin üzerine küçük siyah noktalı. kuyruğu biteviye siyahtır. Çok ihtiyar dişilerin 200 santim uzunluğunda oldukları söylenirse de, uzunluğu 160 santimi geçenlerine ender rastlanılır.
Orman çıngıraklı yılanıma yurdu Meksika Körfezinden Birleşik Amerika'nın batısında 46 derece kuzey enlemine kadar uzanır, doğuda bu kadar kuzeye çıkamaz. Akarsularla çevrili bereketli ve otluk ovaların güneşli ve kayalık tepe noktalarını tercih eder. Hava değişiklikleri karşısında çok hassas olduğundan bir günün içinde dahi devamlı yer değiştirir. Bu çıngıraklı yılanın en büyük düşmanı sert bir kıştır. Kış yaklaşırken bazen yüzlercesi boş evlere sığınıp soğukların geçmesini beklerler.
Crotalus horr IV - ORMAN ÇINGIRAKLI YILANI