KORKUNÇ ÇINGIRAKLI YILAN
(Crotalus terrificus)


Crotalus horr IV - Korkunç çıngıraklı yılan
«Korkunç çıngıraklı yılan», Güney Amerika'nın biricik çıngıraklı yılanıdır. Bunun da kahverengi sırt; bir sıra açık renkle çevrili koyu kahverengi ve enli baklavalarla süslüdür. Bu çıngıraklı yılan Güney Amerika' nın Arjantin'e kadarki en büyük kısmında yaygındır. Çok benzediği pırlanta sırtlı türün aksine rutubetli kıyı ormanlarında bulunmaz, kıtanın içlerindeki kurak, kayalık ve kumluk bölgeleri ve isteplerin otlarıyla dikenli çalılarını sever. Bu yılan, çanta ve kemer yapımına yarıyan derisi için çok öldürülür.
Yılan uzmanları çıngıraklı yılanların en âzından yirmi sekiz türünü sayarlar, fakat alt türleri de sayılırsa altmışı aşkın çeşit karşımıza çıkar. Bunların en büyük kısmı Birleşik Amerika'nın güney batısı ile Kuzey Batı Meksika'da yaygındır
«Sistrurus» grubu üyelerinin çıngıraklı yılanların en ufak türleri olduğunu gördük. «Karolina yer çıngıraklı yılanı» veya öbür adiyle «cü ce çıngıraklı yılan» dan (Sistrurus miliarus) saldırganlığı sebebiyle çok korkutursa da, zehiri insanı öldürmeye yeterli değildir. Bu tür, çıngırağının ufaklığı sebebiyle dikkati çeken kül rengi üzerinde koyu noktalı bir yılandır. Birleşik Amerika'nın güney doğusunda bulunur. «Massasauga» beya öbür adıyla «bataklık çıngıraklı yılanı» (Sistrurus catenata), Birleşik Amerika'daki ve Kanacia'daki bataklıkların kurutulmasından önce pek boldu.