137 cingirakli - Çıngıraklı -Yılangiller
ÇINGIRAKLI YILAN, Kristof Kolomb'un gelişinin çok öncesinden beri Yeni Dünya yerli medeniyetleri üzerinde iz bırakmıştır. Eski Azteklerle onlardan önceki ulusların eserlerinde çıngıraklı yılan resimleri dikkati çeker.
Çıngıraklı yılanların çıngırağı belki de kobraların gösterişli bir şekilde dikişleri ve kukuleteleri yayışları kadar ilgi toplamıştır. Birer çukur engereği olmak dolayısıyle, Asya'da ve Avrupa'nın bazı kısımlarında bulunan bazı yılanların birçok özeliklerini paylaşırlar. Bununla beraber çıngıraklıyılangillere yalnız Amerikalarda Güney Kanada ile Kuzey Arjantin arasındaki alanda rastlanır. Çıngıraklıyılangillerin. bilimsel adı «Crotalus» ve «Sistrurus» olan başlıca iki grubu vardır.

İri çıngıraklı yılan türleri ve özellikle pırlanta sırtlı çıngıraklı yılanlar daha çok taşvan avlarlar. Yer sincapları, kır köpekleri ve «fare» ya da «sıçan» adiyle karşımıza çıkan birçok kemiriciler, birçok bölgelerde çıngıraklı yılanların başlıca yiyeceğidir. Bazı bölgelerdeki çıngıraklı yılanlar, meselâ genç Pasifik çıngıraklı yılanları ve daha küçük türler, en çok kertenkeleleri yerler. Tabiat bilginleri, çıngıraklı yılanın üreme mevsiminde ağırlığının en az bir misli yiyecek yemek zorunda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çoğu çıngıraklı yılanların, bu en faal mevsimlerinde haftada, ya da on günde bir karınlarım doyurdukları tahmin edilmektedir.
Çıngıraklı yılanların, üstün savunma mekanizmalarına rağmen, birçok düşmanları da vardır. Başta insanoğlu gelir. Kartalgiller, baykuşlar ve kargalar gibi kuşlar da bazen çıngıraklı yılan öldürürler. Kral yılanları çıngıraklı yılanların ufaklarına saldırır. Kaliforniya'da ele geçen bir kral yılan üç ufak çıngıraklı yılan küsmüştü. Geyik ve keçi gibi toynaklı hayvanların da onları çiğnemek suretiyle çıngıraklı yılanları öldürdükleri görülmüştür.