GECE ENGEREKLERİ

Nightadder velvetygr1 - Gece engerekleri
«Gece engerekleri» adı, Afrika'nın «Causus» grubu engereklerine verilir. Bunların zehir bezleri o kadar hacimlidir ki, kafadan vücudun ön kısmına kadar taşarlar. Gece engereklerinden bilimsel adı «Caususrhombeatus» olan bir tanesi, evlere yakın enkaz ve döküntülerin arasında bulunur. Bilimsel adı «Causus resimus» olan bir başkası daha vahşî tabiatlıdır ve nefis bir zeytin yeşili rengindedir. Gece engerekleri çürümüş bitkilerin altına yumurta yumurtlarlar.
Gene Afrika'da bulunan «Atractaspis» grubu engerekleri çoğu zaman yeraltında barınırlar, yumurta yumurtlarlar, saldırgandırlar ve 75 santimi geçmeyen uzunluklarına göre çok uzun zehir dişleri vardır