KANCA- DIŞLİ ENGEREK
(Anciströdon halys)


agkistrodon halys halys - Kanca Dişli engerek
«Kanca-dişli engerek,» çukur-engerekgilleri'nin üçgen - kafalılar (Ancistrodon) grubu üyesi ve Avrupa' nın biricik çukur engereği'dir. Adi engerek iriliğindeki bu türün özelliği, burun hizasında yarımay biçiminde bir şekil meydana getiren dar ve kubbeli pullardır. Yılanın burnu böylece eyer biçiminde oyulmuş gözükmektedir. Türkçe kanca - dişli engerek, Avrupa dillerinde ise «Halys» yılanı denilen bu tür, Avrupa'da yalnız Volga ile Ural nehirleri arasındaki isteplerde yaşar. Asıl yurdu Orta Asya, Güney Sibirya ve Moğolistan'dır.
Çok şiddetli olması ve kesin bir panzehiri bulunmaması sebebiyle, bu yılanın zehirinden çok korkulur Isırdığı yer önce kesilir, zehiri emilir, hastaya afyon damlaları içirilir, ısırılan uzuv, şişi biraz inene kadar suya batınlır ve bundan sonra yılan yağıyla ovulmasına geçilir. Kanca -dişli engerek'in huyunu iyi bilen Kırgızlar, gece hayvanları olup gündüzleri uyuduklarını, yılın en saçak mevsiminde sabah erken ve akşamlan güneşte yattıklarını, öğleyin ise çalıların gölgesine, taşların altına ve suya sığındıklarını söylerler.
Kanca - dişli engerek'in ısırdığı yer önce yanar, sonra yavaş yavaş şişmeye başlar. Dayanılmayacak bir şekilde sancıyan ısırık, derhal tedavi edilmelidir. Aksi halde en kuvvetli bünyeli insanların bile ölümden kurtarılması imkansız gibidir.