image007 - Mısır kobrası MISIR KOBRASI
(Naja haje)


«Mısır kobrası», mezarı 1922'de keşfedilen Firavun Tutankhamen'in imparatorluk sembolü olmasıyle ün
salmıştır. «Naja» grubuna giren yedi kobra'nın en irisi budur. Albert Gölü yakınlarında yakalanan bir Mısır kobrası 255 santim uzunluğundaydı. Tabiat bilginleri ondan da irilerine rastladıklarını söylemişlerdir.
Mısır kobrası'nın rengi hakkında kesin bir şey söylenemez. Sırtı genellikle saman şansı, karnı daha açık sandır. Bununla beraber kahverengi alt - türlerine de rastlanır. Suya pek uzak olmayan sıcak ve kurak bölgelere rağbet eden bu kobra'nın yurdu yalnız Mısır değildir. Büyük Sahra'nın kenarlarında, Afrika'nın kuzey kıyılannda, güneyde ise Angola'ya kadar inen bölgelerde ve Doğu Afrika'da yaşar. Bir alt-türüne de Arap yarımadasının batı kıyılarında rastlanır. Mısır kobrası'nın kukuletesi başka ban kobralannki kadar gösterişli değildir. Mısır'daki pazarlarda bu yılanı oynatanlar vardır.