Birçok piton'larla bazı boa'ların ağzı çevreleyen pullarında birtakım oyukları vardır. Ufak türlerde dahi göze çarpan bu oyuklar, iri türlerin bazılarında büsbütün belirlidir. Sinir uclarıyle astarlanmış bu özel organlar, yılanların, sıcakkanlı avların varlığını haber almalarını mümkün kılar. Ayrıca oyukların ikili tertibi derinlik ve uzaklık görüşü sağlar. Yılanlar böylece memeliler ve kuşlarla kendi, aralarındaki uzaklığı tahmin edip ısırma mekanizmalarını isabetle ayarlayabilirler.
Boalarla pitonların dikey elips biçiminde, kedimsi gözbebekleri, loş ışıkta görebilmelerini sağlar. Yiyeceğin yerini tayin etmede, görme duygusu kadar koku olma duygusu da vazife görür, fakat dudaklardaki «ısı detektörü» oyukların, avın yakalanmasında önemli bir rol oynadıkları muhakkaktır.
14459 - Yılanlar avlarını nasıl keşfederler