Sevmek ve sevilmek her canlının hakkıdır...


5902955041 - SeVmEk SeViLmEk HeR CanLınıN HaKKıDır!..