Allah Akbar by hikarus - Hilal Görününce
"El"Garb"u lenâ ve-ş"Şarq"u lenâ!"
(Batı da bizimdir, Doğu da...)