Depremler Önceden Bilinecek


r 20080122120223 deprem - Depremler Önceden Bilinecek
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği tarafından Uzay-Bazlı Radar İnterferometri Tekniği ile yeryüzü hareketleri izleniyor. Türkiye'de ilk ZKÜ tarafından uygulanan teknikle, risk altındaki yerleşim alanlarında doğal afetler önceden tespit edilerek uyarı yapılabilecek.

ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nde 'Uzay-Bazlı Radar İnterferometri Tekniğiyle Yeryüzü Deformasyonu Belirleme' çalışmaları yapılıyor. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzay-Bazlı Radar İnterferometri Tekniği'ni kullanarak Zonguldak Metropolitan Alanı ve çevresindeki madencilik kaynaklı deformasyonlarını izliyor. ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, ülkedeki üniversitelerin eşdeğer bölümleri arasında Uzay-Bazlı Radar İnterferometri Tekniği'yle deformasyon belirleme çalışması gerçekleştiren ilk, halihazırda da tek bölüm olurken; bu teknikle tehdit altındaki yerleşim alanları için afetler öncesi erken uyarı yapmanın mümkün olabildiği belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzay-Bazlı Radar İnterferometri Tekniği ile yeryüzü deformasyonlarının belirlenmesi oldukça yeni bir konu olurken, bu tekniğin esasının bir radar uydusunun iki farklı zamanda topladığı radar verisinin zamansal karşılaştırılmasına dayandığı kaydedildi.

Teknolojinin özellikleri ise şöyle belirtildi: "Uzay-Bazlı Radar İnterferometri ile herhangi bir ön bilgi olmaksızın onlarca kilometrekarelik alandaki yeryüzü deformasyonları tespit edilebilmektedir. Bu sayede tehdit altındaki yerleşim alanları için afetler öncesi erken uyarı yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra, yeni kentsel gelişim alanları veya sanayi tesisleri için uygun hareketsiz zeminleri belirleyerek yanlış yer tercihlerinin önüne geçmek ve böylece büyük ekonomik kayıpları engellemek de mümkün olabilmektedir."