7z
Seven Zip olarakta bilinen bir sıkıştırma formatıdır.7-Zip archiver yardımıyla sıkıştırma işlemini gerçekleştirir.GNU Public lisans ile yayınlanan bir programdır.

Bzip2

bzip2, Julian Seward tarafından geliştirilmiş özgür yazılım/açık kaynak kodlu yazılım veri sıkıştırma algoritmasıdır. Seward'ın geliştridiği program 1996 yılında 0.15 sürümü ile kullanıma sunuldu. Veri sıkıştırıcısının istikrarı ve yaygın kullanımı zamanla arttı ve 1.0 sürümü 2000 yılının sonlarında çıktı.
bzip2'nin Sıkıştırma Algoritmaları Arasındaki Yeri

bzip2, çoğu dosyayı gzip veya ZIP gibi geleneksel yöntemlerden daha etkin, ancak daha yavaş sıkıştırmaktadır. Bu yönüyle diğer yeni nesil şıkıştırma algoritmalarına oldukça benzemektedir. Ancak, çoğu durumlarda bzip2, 7z ve RAR formatlarının şıkıştırma verimliliğine yaklaşmaz bile. Bilgisayarda zamanın öneminin azalacağını öngören Moore Yasasının süregelen etkisiyle, bu tür sıkıştırma yöntemleri de oldukça beğeni toplamaktadır. Geliştiricisine göre bzip2, sıkıştırma işleminde iki kat; açma işleminde altı kat daha hızlıdır. Buna rağmen, bzip2, sıkıştırma algoritmasında (PPM olarak da bilinen) "en iyi" sınıfın %10-15'lik dilimine girmektedir.

Özellikleri

* bzip2, sıklıkla tekrarlanan karakter dizilerinin, birbiri ile aynı harflerden oluşan diziye çevilmesi işleminde Burrows-Wheeler dönüşümünü kullanmaktadır.
* bzip2'de tüm bloklar, düz-metinde, komut satırı argümanı ile seçilebilecek şekilde aynı büyüklüktedir; sıkıştırılmış-metinde, ondalık pi sayısından türetilen BIT dizileri ile işaretlenirler.
* bzip2'nin atası sayılan bzip, blokları sıraladıktan sonra aritmatik kodlama yöntemini kullanmaktaydı. Bu metod yazılım patenti sınırlamalarından dolayı bzip2'de kullanılmamıştır.

Komut Dizileri

Unix işletim sisteminde, bzip2, tar'dan bağımsız veya birlikte kullanılmaktadır: sıkıştırmak için binzip2 dosyaismi ve açmak için bzip2 -d dosyaismi.bz2.

bzip2 komut satırındaki işaretler çoğunlukla gzip'deki gibidir.

* bzip2 ile sıkıştırılmış tar dosyasını çıkarmak için:

bzip2 -cd arşivdosyaismi.tar.bz2 | tar xvf -

* bzip2 ile sıkıştırılmış tar dosyası oluşturmak için:

tar cvf - dosyaisimleri | bzip2 -9 > arşivdosyaismi.tar.bz2

* GNU tar komutu, -j işaretini destekler böylece, tar.bz2 dosyası bir defada oluşturulabilir:

tar -cvjf arşivdosyaismi.tar.bz2 dosya-listesi

* GNU tar komutunda açma işlemi de basittir:

tar -xvjf arşivdosyaismi.tar.bz2

Gzip

gzip GNU zip'in kısa yazılışıdır. GNU yazılımı dosya sıkıştırma programıdır. Yapımcıları Jean-loup Gailly ve Mark Adler dır. İlk versiyonunu 0.1 olup ilk olarak 31 Ekim 1992 yılında yayınlandı. Bir diğer versiyonu olan 1.0 ise Şubat 1993 yılında yayınlandı. Gzip tipinde şıkıştırma için en uygun program Gunzip'tir.

Zip

ZIP (dosya formatı), bir popüler veri sıkıştırma ve arşivleme formatıdır.

Format ilk olarak Phil Katz tarafından yazılan PKZIP adlı zip formatlı sıkıştırma ve arşivleme yapan programı ile kullanılmaya başland