0804fuelic2rr4 - Fotoğraf makinesine yakıt takviyesi

Senelerdir şirketler metanol yakıt hücreli piller üzerine konuşup dururlar. Sonunda MTI Micro, bu pilleri hayata geçirdi.

MTI Micro, metanol yakıt hücreli pillerin prototipleri üzerindeki çalışmayı geçen sene tamamladığını ve 2008 yılını bu pilleri piyasa sürmek için yapacakları hazırlıklarla geçireceklerini açıkladı. CEO Peng Lim’İn açıkladığına göre 2009 yılı itibariyle ilk yakıt hücreli pilleri piyasada görmeye başlayacağız…

0804fuelic1lz1 - Fotoğraf makinesine yakıt takviyesi

Şirketin amacı; taşınabilir cihazlarda kullanılan Lityum İyon pillerin yerini yakıt hücreli pillerin alması… SLR bir makinenin tabanındaki güç ünitesine yerleştirilebilen yakıt hücreli bir pil, 2.800-4.000 arası çekim yapılmasını sağlayacak. Şu anda Lityum İyon pillerle ortalama 1.400-2.200 kare çekilebiliyor…