Uzun süredir yaygın olan PDF formatı ISO'nun onaylamasıyla uluslararası bir standart oldu.


Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) Adobe Systems’ın yaygın bir biçimde kullanılan PDF formatını uluslararası bir standart olarak onayladı.

Bu andan itibaren formatta yapılacak herhangi bir değişiklik ISO tarafından kontrol edilecek.

Adobe Acrobat yazılımının dosya formatı olan PDF uzun bir süredir ticari dokümanların paylaşımında standart bir yöntem olarak kullanılıyor.

PDF artık ISO 32000-1 standardı olarak herkesin erişimine açık. PDF formatını özel biçimiyle tutmak isteyen Adobe, endüstriden gelen baskılara dayanamayarak Şubat 2007’de standardizasyon için başvurdu.