Yahoo'nun kurucular?n? da mezun eden Amerika Stanford Üniversitesi'nde 1996 y?l?nda ö?renci olan Larry Page ve Sergey Brin taraf?ndan çal??malar?na ba?lanan...

Konunun Devamı İçin Tıklayın