?kinci s?rada olmaktan en çok rahats?zl?k duyan bili?im firmas? Microsoft oyun konsolu alan?ndaki sava??n maliyetinden etkilenmemi? olmal? ki benzer bir cepheyi yüzde 80'lik pazar pay?na sahip Apple'?n iPod müzikçalar?na kar?? açt?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın