Kimi zaman gördü?ünüz 'Falanca marka pilleri de?i?tirme karar? ald?' ba?l?kl? haberlerin hiçbiri bo?una de?il. Milyonlarca ürün satan dev markalar bir iki dolar?n hesab? için birbirini yerken fiyat? ortalama yüz dolar olan pilleri ücretsiz de?i?tirmek için can atm?yor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın