Geçen hafta ke?fedilen siber sald?rganlar?n hedefi haline gelen Internet Explorer aç???, Microsoft'un erken yay?nlanan yamas? ile kapat?ld?.

Geçen hafta ke?fedilen ve ke?fedildikten sonra siber sald?rganlar taraf?ndan aktif bir ?ekilde sömürülen bir Internet Explorer aç???, Microsoft'un -erken- yay?nlanan yamas? ile kapat?ld?.

Kritik seviyedeki güvenlik aç??? sayesinde sald?rganlar, kullan?c?lar?n bilgisayarlar?na casus yaz?l?mlar yükleyebiliyor ve uzaktan kontrol elde edebiliyorlar.

21 Eylül'de Sunbelt Software isimli bir anti-spyware firmas? taraf?ndan duyurulan bir Internet Explorer güvenlik aç???, bu tarihten sonra sald?rganlar taraf?ndan aktif bir ?ekilde kullan?lmaya ba?lam??t?. Güvenlik aç???, sald?rganlara Windows makinelerini ele geçirmek ve casus yaz?l?mlar yüklemek gibi eylemler gerçekle?tirebilmelerini sa?l?yor.

Normalde, toplu bir ?ekilde ayda bir yaz?l?m güncelleme paketi da??tan Microsoft, kritik durumlarda erkenden güncelleme yay?nlayabiliyor. Bu tip kritik durumlardan birisi olan son Internet Explorer aç???, Microsoft taraf?ndan da??t?lmaya ba?lanan yama ile kapat?ld?. Microsoft'un resmi yamas?ndan önce baz? güvenlik uzmanlar?, duruma el atarak güvenlik aç???n? kapayan gayri resmi bir yama yay?nlam??t?.

Güvenlik aç???, Internet Explorer'?n vektör grafikleri kullanma yönteminde bulunuyor. Bu güvenlik zafiyetini kötü amaçlar için kullanan sald?rganlar Web siteler arac?l???yla yükledikleri yaz?l?mlar sayesinde Windows yüklü bilgisayarlar? ele geçirebiliyorlar. Bilgisayar, tüm güvenlik güncellemeleri yüklenmi? olsa bile bu aç?k sayesinde ?nternet'te savunmas?z kal?yor.

Resmi olmayan bu yamay? kuran kullan?c?lara, ekstra önlem için Microsoft taraf?ndan yay?nlanan resmi yamay? da kurmalar?n? tavsiye ediyor.

Güvenlik yamas? Windows'un otomatik güncelleme özelli?iyle veya http://update.microsoft.com/ adresindeki Microsoft güncelleme sitesi arac?l???yla kurulabiliyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın