?ki senede bir düzenlenen Photokina Fuar? görüntüleme teknolojileri alan?nda dünyan?n en büyük etkinli?i. Almanya'n?n Köln ?ehrinde düzenlenen 2006 aya??na aralar?nda Türkiye'nin de bulundu?u 45 ülkeden 1579 firma ürün ve hizmetleriyle kat?ld?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın