Tony Montana'n?n ismini haf?zalara kaz?mas?n?n üstünden tam 23 sene geçti. Komünizm bask?s?ndan kaç?p kapitalizmin bask?s? içinde kâ??t gibi ezilen bir h?rs küpü olarak Tony ya da filmdeki ad?yla Yaral? Yüz (Scarface), Oliver Stone'un elinden ç?km?? senaryosuyla gangster filmleri
içinde hakl? bir ayr?cal??a sahip.

Konunun Devamı İçin Tıklayın