Çin'de sergilenen bir robot insan gibi konu?uyor, elini kullanabiliyor. Kopyas? oldu?u mucidine olan benzerli?i ile ?a??rt?yor. Görenler onlar? ikiz san?yor.

Çin hükümetinin teknoloji ve bilime ay?rd??? y?ll?k 8.8 milyar dolarl?k kaynak meyvelerini veriyor. Ba?kent Pekin'de düzenlenen ve geçen çar?amba günü aç?l??? yap?lan robot fuar?nda Çin mal? robotlar damgas?n? vurdu.

Teknoloji konusunda dünyaya kafa tutan ülkede Zou Renti isimli mucidin geli?tirdi?i robot görenleri hayrete dü?ürüyor. Yanyana durduklar?nda hangisinin gerçek oldu?unu ay?rt etmekte güçlük çekilen Renti, robotuyla birlikte oturarak bas?na poz verdi. Elini normal bir insan?n gibi kullanan balmumu robotun iskeleti bilinen yöntemlerle yap?lmas?na kar??n derisinde silisli bir jel kar???m kullan?lm??.

Xi'an Supermen Heykel Enstitüsü'nde dizayn edilen ve Zou Renti'nin kendi ad?n? verdi?i robot, sadece ellerini oynatmakla kalm?yor, yüzünü insanlara do?ru çevirebiliyor ve normal bir insan gibi konu?abiliyor.
(Hürriyet)

Konunun Devamı İçin Tıklayın