Yaratt??? 425 milyar dolarl?k pazarla Çin'de toplam elektronik üretiminin yüzde 8'ini olu?turan tüketici elektroni?inin 2010 y?l?nda ikiye katlanaca?? öngörülüyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın