Farkl? tasar?mlara sahip USB bellekleriyle ün yapm?? Mimoco firmas?n?n yeni serisi Star Wars (Y?ld?z Sava?lar?) filmindeki karakterlerden olu?acak.

Konunun Devamı İçin Tıklayın