1'den 9'a kadar say?lar? 3x3'lük kareler içine birbirini tekrar etmeyecek ?ekilde yerle?tirme salg?n? olarak özetleyebilece?imiz Sudoku'nun sarmad??? beden kalmad? gibi.

Konunun Devamı İçin Tıklayın