Hayat?m?za 2005 y?l?nda giren aç?k kaynakl? ve ücretsiz Firefox adl? web taray?c?s? bir y?l içerisinde ?nternet Explorer ve Opera gibi ciddi rakiplerine ra?men yüzde 10 pazar pay?na ula?may? ba?ard?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın