Yaz?l?m devi Microsoft, uzun bir süredir beklenen Internet Explorer Web taray?c?s?n?n son sürümünü sonunda kullan?c?lara sundu.Güvenlik alan?nda pek çok yenili?i bar?nd?ran Internet Explorer 7, ?nternet'te sörf yapmay? kolayla?t?ran özellikler de içeriyor. Internet Explorer 7'nin bir önceki sürümü olan Internet Explorer 6, A?ustos 2001'de piyasaya sürülmü?tü.

Uzun bekleyi? sona erdi ve Microsoft, sonunda Internet Explorer 7'yi piyasaya sürerek 5 y?ll?k bir aradan sonra Internet Explorer Web taray?c?s? için en büyük güncellemeyi yapt?. Internet'te güvenli ve etkili bir sörf için en son güvenlik güncellemelerini ve kullan?m fonksiyonlar?n? içeren Internet Explorer 7, yoklu?u boyunca geçen sürede kaybetti?i itibar?n? yeniden toparlamas?n? sa?layabilecek pek çok yenili?e sahip.

IE 7 ile beraber gelen güvenlik güncellemeleri aras?nda Internet doland?r?c?l???na kar?? geli?tirilen -anti-phishing- özelli?i ve geli?tirilmi? ActiveX kontrolleri ba?? çekiyor. HTML 4.01 ve CSS 2 yeni Web standartlar?n? destekleyen taray?c?, uzun süredir beklenen sekmeli (tabbed) tarama fonksiyonu ve daha çok haber sitelerinde kullan?lan RSS h?zl? bilgilendirme özelli?ini destekliyor.

IE 7'nin ?imdilik sadece ?ngilizce sürümü kullan?c?lara sunuldu. Arapça, Fince, Frans?zca, Almanca ve Japonca sürümlerinin önümüzdeki iki hafta içinde kullan?mda olaca?? belirtiliyor. IE 7 ayr?ca ?u an için sadece Windows XP SP2, Windows XP Professional x64 Edition ya da Windows Server 2003 SP1 i?letim sistemlerinde çal???yor.

Internet Explorer 7'nin birkaç hafta içerisinde otomatik güncelleme ile sunulmas? bekleniyor. Taray?c? http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx adresi ziyaret edilerek indirilebiliyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın