Microsoft 1995 y?l?nda Netscape ile rekabet etmek için ?nternet Explorer adl? yaz?l?mla girdi?i web taray?c? pazar?nda Netscape'i 2005'te resmen topra?a gömünce tam bir uyku dönemine girmi?ti.

Konunun Devamı İçin Tıklayın