Dünya'n?n bir numaral? yaz?l?m ?irketi Microsoft'un en büyük rakibi Mozilla'n?n "aç?k kaynak" internet taray?c?s? Firefox'un yeni sürümü ç?kt?.

Microsoft'un geçen hafta ?nternet Explorer'?n 7. sürümünü ç?kartmas?ndan sonra kullan?c?lar?n hizmetine giren Firefox 2.0, online h?rs?zl??? önlemek için "anti-phishing teknolojisi", yaz?m k?lavuzu ve arama motoruyla donat?ld?.

Yeni sürüm ayr?ca, bilgisayar?n kendili?inden veya kazara kapanmas? ya da yeniden ba?lamas? durumunda, kal?nan oturumdan devam etme imkân? sa?l?yor.

Mozilla yöneticileri, 40 dilde kullan?ma uygun Firefox'un yeni sürümünün IE 7 ile ayn? tarihlerde ç?kmas?n?n tesadüf oldu?unu savunarak, yeni sürümü ç?karmak için özel bir tarih belirlemediklerini söylüyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın