Tek ba??na bir ?ey ifade etmedi?i için bas gitarla birlikte e?li?e en muhtaç enstrümanlardan davulun bir di?er ?anss?zl??? da prova için iyi yal?t?lm?? oda ya da sa??r kom?ulara ihtiyaç duymas?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın