Tüketici Elektroni?i Derne?i (CEA) taraf?ndan yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar?na göre y?ll?k 32.5 milyar dolar harcanan elektronik cihaz pazar?nda karar verme a?amas?nda internet kilit rol oynuyor.

Konunun Devamı İçin Tıklayın