Hayat?m?za 1990 y?l?nda giren Adobe firmas?n?n popüler yaz?l?m? Photoshop (PS), hem Apple hem de Windows dünyas?nda foto?raf ve resim i?leme konusundaki endüstri standard? konumunda.

Konunun Devamı İçin Tıklayın