Uzaklar?n enteresan ayr?nt?lar?yla bezeli diyar? Çin geçti?imiz hafta rejim muhaliflerini destekleyen bir blog yazar?na üç y?l hapis cezas? verdi. Ülkenin di?er unvan?ysa demir parmakl?klar ard?nda en fazla haberci bar?nd?ran yer olmas?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın