Genellikle bir masraf merkezi olarak düşünülen Servis organizasyonu; etkin kaynak kullanımı ve 360 derece müşteri görünümü sayesinde bir kar merkezi haline geliyor.
Firmanın süreçlerine ve iş yapış şekline uyarlanan bir Servis Yönetimi çözümü sayesinde, hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de servis operasyonunu karlı hale getirmek mümkün.
Diginity, özellikle sahada servis operasyonu olan firmalara, web tabanlı ve modüler Servis Yönetimi sistemi D-Serve ile özel projeler üretiyor ve yaşayan sistemler kuruyor. Firmaya özel bir çözümün üretilmesi için öncelikle firmanın ihtiyaçları ve iş süreçleri detaylı olarak analiz ediliyor. Analiz süreci sonunda, servis operasyon hedeflerini karşılayacak bir sistem tasarlanıyor. Karşılıklı görüşmeler neticesinde kabul gören ve netleşen sistem tasarımı, D-Serve altyapısı sayesinde gerçekleniyor.
D-Serve; firmanın kendisinin yürüttüğü, yetkili servis ağı üzerinden yürütülen yada her iki yöntemi de barındırarak karma çalışan servis operasyon modellerini destekliyor. Modellere bağlı olarak süreçler değişiklik gösterse de sistemin ana felsefesi; insan, zaman, envanter, ekipman, araç, vBulletin. kaynakların mümkün olan en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor.
Sistemin temel yaklaşımını oluşturan 360 derece müşteri görünümü, firma ile olan tüm ilişkilerin (çağrı, servis, sözleşme, şikayet, ziyaret, vBulletin.) kontrol altına alınması sayesinde gerçekleşiyor. Kendisi ile ilgili tüm bilgilere sahip bir temsilci ile görüşen müşteri, kendini özel hissediyor ve beklentilerine yanıt bulabiliyor. Bu ortamda yaşanılan Satış Sonrası Hizmet tecrübesi, müşteri memnuniyeti ve sadakatini en üst seviyeye çıkarıyor. Benzer şekilde, ürün hayat döngüsünün (depoya giriş, satış, depodan çıkış, montaj, ilk çalıştırma, servis, sözleşme, demontaj, yeni müşteri, vBulletin.) kayıt altında olması sayesinde kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi diğer departmanlara geri besleme imkanı doğuyor.
Günümüzde, servis kavramı, satılan bir ürün ile ilgili destek verme zorunluluğunun çok ötesinde fırsatlar içeriyor. Servis operasyonu artık bir külfet değil; firmanın imajını, farklılığını ve başarısını belirleyen, aynı zamanda son kullanıcı ile olan etkileşimi yöneten en önemli araç olarak kabul ediliyor. Servis in gücünü anlayan firmalar rakipleri karşısında avantaj sağlamak için Servis operasyonlarını ve bu operasyonları destekleyecek yazılım sistemlerini yeniden yapılandırıyor.