Hiçbir zaman h?z?n? kaybetmemesine ra?men operasyonlar?n Türkiye ayaklar? palazland?kça daha fazla gündemimize giren çocuk pornosu internette sansürü ve içerik yönetimini yeniden gündeme getirdi. Ama nedense olay?n özünü; yani çocuk pornografisini de?il de interneti tart???yoruz.

Konunun Devamı İçin Tıklayın